Hem / LS / Uppsala / Länkar

Länkar

SAC - Syndikalisterna

SAC är den centralorganisation som Uppsala LS är ansluten till. På den här sidan hittar du information kring andra LS verksamhet samt mer information om den fackliga kampen.

SUF Uppsala

Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) i Uppsala är en ungdomsorganisation som kämpar för ungdomars rätt på arbetsmarknaden, i skolan och i vardagen genom utomparlamentarisk kamp.

Syndikalistiskt forum

Från SAC fristående bokhandel som säljer anarkistiskt och syndikalistisk litteratur

Arbetaren

Syndikalistisk veckotidning, i brevlådan varje torsdag. Medlemsrabatt för medlem i LS av SAC

SAAK

A-kassa som bildades 1954 av SAC - Syndikalisterna under devisen "för inbördes hjälp kamrater emellan".

Ung

Ung och utan jobb, men intresserad av syndikalism och politisk kamp? Ta kontakt med Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) i Uppsala.

SUF är en från LS och SAC fristående organisation som kämpar för ungdomars rätt på arbetsmarknaden, i skolan och i vardagen genom utomparlamentarisk kamp.

uppsala(at)suf.cc eller länken till vänster

Suf logga