Hem / LS / Uppsala / Info om LS

Info om LS

Uppsala Lokala Samorganisation
Uppsala LS är en medlemsdemokratisk fackförening som organiserar alla grupper av yrkesarbetare med eller utan papper , men också arbetslösa, studerande och pensionärer. Detta eftersom vi menar att våra intressen är gemensamma oavsett yrke eller nationalitet.

DSC00022

För vem?
Om du bor eller arbetar i Uppsala eller närliggande ort såsom Knivsta, norduppland eller Östhammar är du välkommen att ansöka om medlemskap i vårt LS. Vi organiserar alla arbetare oavsett yrke eller bakgrund. Däremot tillåter vi inte chefer eller personer med arbetsledande ställning att vara medlemmar.

Varför?
Om du söker en facklig organisation där du tillsammans med dina kamrater ges möjlighet att vid behov driva frågor utifrån era behov har du hittat rätt. Att offensivt fackliga krav ger resultat har de senaste årens praktik visat oss. Om du och dina kamrater vill vara en del av detta är ni hjärtligt välkomna. Som medlem i Uppsala LS och SAC erbjuds du kurser i fackligt arbete och arbetsrätt. LS bedriver egen kursverksamhet om organisationen och den fackliga praktiken.

SAC har en egen a-kassa, men medlemmar är fria att välja den a-kassa man själv anser passar sin situation bäst. Eftersom a-kassan är skild från facket kontaktas den separat. Se mer under fliken A-kassa.
 

Hur?
I LS organiserar vi oss lokalt för att säkerställa att det är de berörda som har makten över den fackliga verksamheten. Du fattar själv besluten tillsammans med dina arbetskamrater. Det finns alltid stöd och hjälp bland sektioner, syndikat och andra av delar av LS. Vi tror att det är du som bäst vet vad som ska göras på din arbetsplats.

Uppsala LS har inga anställda utan verksamheten bygger på medlemmarnas egna arbete och insatser. Är du redan medlem och vill vara med och bidra till LS verksamhet kontaktar du uppsala.ls(at)sac.se eller besöker oss på ett medlemsmöte och berättar vad du vill arbeta med inom LS. Du kan också kontakta oss för att information om vilka grupper som just nu finns inom Uppsala LS.