Hem / LS / Uppsala / Info om LS

Info om LS

Uppsala Lokala Samorganisation
Uppsala LS är en medlemsdemokratisk fackförening som organiserar alla grupper av yrkesarbetare med eller utan papper , men också arbetslösa, studerande och pensionärer. Detta eftersom vi menar att våra intressen är gemensamma oavsett yrke eller nationalitet.

DSC00022

För vem?
Om du bor eller arbetar i Uppsala eller närliggande ort såsom Knivsta, norduppland eller Östhammar är du välkommen att ansöka om medlemskap i vårt LS. Vi organiserar alla arbetare oavsett yrke eller bakgrund. Däremot tillåter vi inte chefer eller personer med arbetsledande ställning att vara medlemmar.

Varför?
Om du söker en facklig organisation där du tillsammans med dina kamrater ges möjlighet att vid behov driva frågor utifrån era behov har du hittat rätt. Att offensivt fackliga krav ger resultat har de senaste årens praktik visat oss. Om du och dina kamrater vill vara en del av detta är ni hjärtligt välkomna. Som medlem i Uppsala LS och SAC erbjuds du kurser i fackligt arbete och arbetsrätt. LS bedriver egen kursverksamhet om organisationen och den fackliga praktiken.

SAC har en egen a-kassa, men medlemmar är fria att välja den a-kassa man själv anser passar sin situation bäst. Eftersom a-kassan är skild från facket kontaktas den separat. Se mer under fliken A-kassa.
 

Hur?
I LS organiserar vi oss lokalt för att säkerställa att det är de berörda som har makten över den fackliga verksamheten. Du fattar själv besluten tillsammans med dina arbetskamrater. Det finns alltid stöd och hjälp bland sektioner, syndikat och andra av delar av LS. Vi tror att det är du som bäst vet vad som ska göras på din arbetsplats.

Sektion
En sektion består av flera LS-anslutna arbetare på samma arbetsplats. Om du ingår i en arbetsplatssektion har ni fullt självbestämande över era egna frågor och beslutar tillsammans hur ni ska agera mot era arbetsgivare och chefer. Att bilda en sektion är ingenting svårt men ger er stora fördelar i er fackliga kamp. För mer information om hur du och dina arbetskamrater ska organisera er kontakta LS för tips och råd.

Syndikat
Syndikat är en sammanslutning av arbetare inom samma bransch och består av både sektioner och enskilda LS-anslutna arbetare. Syndikaten samlar erfarenhet och förmedlar kontakter vilket gör arbetet vid aktioner och stridsåtgärder mer effektivt.

Om det finns sektion eller syndikat inom den branch där du arbetar kommer du automatiskt att anslutas dit som LS-medlem.