Hem / LS / Uppsala / Facklig Verkstad

Facklig Verkstad

Bok

Lokal facklig verksamhet
Uppsala LS har en egen lokal facklig verksamhet. Det betyder att om du som medlem får problem på ditt arbete, eller har frågor om din anställning är det LS du kontaktar.
Uppsala LS fackliga kommitté kontaktar ni enklast genom uppsala.ls(at)sac.se eller telefon 018-69 46 89.

Träffa den fackliga kommittén
Under verkstadstiden finns representanter för den fackliga kommittén närvarande för att tillsammans med besökande medlemmar diskutera problem som uppstått på arbetsplatsen. Har du och dina arbetskamrater frågor om er arbetssituation, vill lära dig mer om arbetsrätt eller vill komma i kontakt med förhandlingskommittén av annat skäl är detta ett utmärkt tillfälle.
Se kalendariet för vidare information om verkstadstider.

Arbetsmiljö

Skyddsombud
Inom Uppsala LS finns ett flertal personer som är valda skyddsombud på sina arbetsplatser och därmed har goda kunskaper om hur arbetsmiljövillkoren ska se ut på våra arbetsplatser. Har du frågor om din arbetsmiljö eller av andra skäl vill komma i kontakt med ett skyddsombud tveka inte att kontakta oss på uppsala.ls(at)sac.se

Vill du bli skyddsombud?
Enligt arbetsmiljölagen utses skyddsombud av lokal facklig organisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal. Finns inte sådan organisation utses skyddsombud av arbetarna. Det betyder att även LS-medlemmar kan agera som skyddsombud på sina arbetsplatser. Arbetar du på en arbetsplats som saknar skyddsombud , och känner att detta skulle vara en uppgift för dig. Kontakta LS så kan vi tillsammans undersöka hur vi går till väga på just din arbetsplats