Hem / LS / Uppsala / Bli aktiv i LS

Bli aktiv i LS

Uppsala LS har inga anställda utan verksamheten bygger på medlemmarnas egna arbete och insatser. Vill du vara med och bidra till LS verksamhet kontaktar du uppsala.ls(at)sac.se eller besöker oss på ett medlemsmöte och berättar vad du vill arbeta med inom LS. Varannan onsdag så håller vi också i en facklig verkstad, där du hittar Uppsala LS medlemmar om du har problem på jobbet, eller om du bara är sugen på att lära känna oss och dricka lite kaffe. Du kan också kontakta oss för att få information om vilka grupper som just nu finns inom Uppsala LS.

Som medlem i LS är arbetsplatsen den naturliga utgångspunkten för organisering och aktivitet. Sektioner och syndikat är de syndikalistiska organisationsformerna vi tillsammans bygger på arbetsplatsen för en mer effektiv facklig kamp.
 

DSC00021

Sektion
En sektion består av flera LS-anslutna arbetare på samma arbetsplats. Om du ingår i en arbetsplatssektion har ni fullt självbestämande över era egna frågor och beslutar tillsammans hur ni ska agera mot era arbetsgivare och chefer. Att bilda en sektion är ingenting svårt men ger er stora fördelar i er fackliga kamp. För mer information om hur du och dina arbetskamrater ska organisera er kontakta LS för tips och råd.

Syndikat
Syndikat är en sammanslutning av arbetare inom samma bransch och består av både sektioner och enskilda LS-anslutna arbetare. Syndikaten samlar erfarenhet och förmedlar kontakter vilket gör arbetet vid aktioner och stridsåtgärder mer effektivt.

Om det finns sektion eller syndikat inom den branch där du arbetar kommer du automatiskt att anslutas dit som LS-medlem.