Hem / LS / Stockholm / Studier / KursAPO

Bli en arbetsplatsorganisatör! (APO-cirkeln)

KursAPO

Stockholms LS Studier arrangerar kontinuerligt APO-cirkeln

Kursbeskrivning:

APO-cirkeln är en grundutbildning som passar för både nya och etablerade medlemmar.

 
Via texter, arbetsuppgifter och diskussioner får vi en tydlig koppling mellan teori och praktik. Mellan träffarna läser vi och övar genom att utföra arbetsuppgifter. På träffarna analyserar vi och diskuterar våra framsteg och utbyter erfarenheter med varandra.  

Genom att gå studiecirkeln Bli en arbetsplatsorganisatör (APO-cirkeln) lär vi oss bla:

  • Hur vi analyserar våra arbetsplatser
  • Hur vi identifierar arbetsköparnas managementstrategier
  • Hur vi agiterar och värvar medlemmar
  • Hur vi bygger upp driftsektioner
 
 
   

Målgrupp och förkunskaper:

Passar för nya och etablerade medlemmar. Genom att arbetsuppgifterna börjar på en nivå anpassad för varje medlem och har en gradvis ökande omfattning går de i princip att genomföra oavsett vilka förutsättningar vi har och vilket resultat vi får. Deltagare måste ha en anställning och gått Facklig Introduktion

 
   

Innehåll:

På 4 träffar, med arbetsuppgifter mellan varje träff.

  • Möte 1: Introduktion till arbetsplatsen och arbetarkollektivet
  • Möte 2: Framgångsrik agitation på jobbet
  • Möte 3: Att etablera en driftsektion på arbetsplatsen
  • Möte 4: Arbetsköparnas arbetsplatsstrategier
 
   
Nästa tillfälle:  
   

Kommande tillfällen:

Inga fler inbokade. Vid intresse hör av er till Stockholms LS studier, vid tillräckligt många försöker vi sätta upp cirkel

 
   
Anmälan till: studier.stockholm@sac.se  

Related content

Comments

Log in or create a user account to comment.