Hem / LS / Malmö

Malmö

Välkommen till Malmö lokala samorganisation av SAC Syndikalisterna

Malmö LS organiserar alla arbetare i Skåne och Blekinge, oavsett yrke, bransch, löneform, anställningsform, anställningsgrad eller legal status. Därtill organiserar vi även studenter, arbetslösa och pensionärer.

Vi tror att alla arbetare har gemensamma intressen gentemot arbetsköparen och att en fackförening för alla arbetare är en fackförening som bäst kan ta tillvara på dem. Vi består av 8 branschindelningar – så kallade syndikat – som bidrar med kompetens och organisation för varje bransch. Vi är en direktdemokratisk fackförening där besluten fattas av medlemsmöten och av styrelsen som väljs vid varje årsmöte.

Hos oss ger vi dig och dina arbetskamrater den bästa förutsättningen för att få det bättre i arbetslivet – nämligen att starta upp en driftsektion (lokal fackklubb) på ditt jobb. Driftsektionen startas upp av tre eller fler medlemmar och har självbestämmanderätt gentemot Malmö LS och SAC. Med driftsektionen kan ni begära förhandling, tillsätta skyddsombud, teckna avtal och vidta stridsåtgärder – allt med ekonomisk och praktisk uppbackning av Malmö LS och SAC!

Så vad väntar du på? Gå med i dag!

Malmö LS ligger på Davidhallsgatan 4, Malmö
Expeditionstiderna är klockan 17:00 - 19:00 tisdagar och torsdagar.

Tel: 040-126178
Obs: Telefontider är samma som expeditionstiderna.

Epost: Malmo.ls@sac.se

Post: Box 17575, 200 10 Malmö

 

Nyheter

Filmer om dina rättigheter som arbetare på olika språk

Stockholms lokala samorganisation (LS) har gjort filmer på flera språk som informerar om dina rättigheter som arbetare i Sverige. Del 1 handlar om löner.

Tävling! Snyggaste designen blir SAC:s nya t-shirt

Nu är det dags! SAC behöver nya t-shirts. 20-talet är decenniet med stil och framåtanda. Låt oss ta det till oss samtidigt som vi stöttar kamrater i Bangladesh!

Arbetarstyre i Bangladeshs textilindustri

Nu kommer SAC inom kort att kunna erbjuda försäljning av svartröda sjalar igen. Nytt för den här gången är att sjalarna är producerade i ett arbetarstyrt kooperativ, Oporajeo, beläget strax utanför Dhaka i Bangladesh.

Möte med Rödsvarta koordinationen i Rom

Den 16–17 november 2019 deltog SAC återigen i ett internationellt möte med Rödsvarta koordinationen. Rödsvarta koordinationen består av sju syndikalistiska fackföreningar från sex europeiska länder. Vi deltog i ett liknande möte i Madrid i februari 2019. Mötena har gett nytt liv till samarbetet, som under några år dessförinnan stått ganska stilla. Här är en rapport från mötet. 

Kamp för djurens rättigheter inte välkommen

Han blev motarbetad för sitt politiska engagemang och fick sparken från Brunnsvik Folkhögskola. Fredrik Gavell berättar om anklagelserna, den ansträngda arbetsmiljön, och vikten av att visa solidaritet och fortsätta kämpa på våra arbetsplatser. "Vem om inte vi och när om inte nu ska vi ta dessa strider?"

SAC:s senaste strejker

Nu finns en informationsfilm om våra senaste centrala strejkvarsel i vår Youtubekanal. 

For the climate revolution! Uttalande från rödsvarta koordinationen (English).

Den rödsvarta koordinationen är ett nätverk av syndikalistiska fackföreningar i Europa och förkortas ibland RBC, Red and Black Coordination. Tillsammans har medlemmar i RBC författat ett uttalande för klimatrevolution, aktion och självorganisering. Representanter från SAC:s internationella kommitté har deltagit. Texten är på engelska.

SAC i media 2019

När en byggfirma förtryckte sina arbetare fanns Stockholms LS där. Samma lokala samorganisation hade en medlem som tog tag i arbetsmiljöproblemen efter mycket våld på arbetsplatsen. Kring klimatstrejken nämndes SAC en del i media som den enda fackföreningen som tar klimatrörelsens uppmaning på allvar. Tornväktare i Ystad fick vara med i tidningar för deras kreativa stridsåtgärd när de krävde, och fortfarande kräver bättre avtal.

Migrantarbetare från Sydostasien berättar

SAC:s internationella kommitté håller en seminarieserie på temat Sociala rörelser och facklig kamp. Nästa föreläsning sker onsdagen 20 november. Platsen är ABF Stockholm, Sveavägen 41. Fri entré.

Föreläsning: Facklig organisering i fängelserna

SAC:s internationella kommitté håller en seminarieserie på temat Sociala rörelser och facklig kamp. Nästa föreläsning sker onsdagen 6 november. Platsen är ABF Stockholm, Sveavägen 41. Fri entré.

OBS ! ÄNDRING I PROGRAMMET! Huvudföreläsaren Oliver Rast är sjuk och kommer inte. Vi samlas ändå för en gemensam diskussion om facklig organisering bland fångar och inlåsta. Gabriel Kuhn från SAC:s internationella kommitté ska ge en inledande överblick över nuvarande fångfack i Europa och Nordamerika.

Kontakt

Davidhallsgatan 4, Malmö

Telefon: 040-126178
Epost:malmo.ls@sac.se

Expeditionstid
Tisdag 17 - 19
Torsdag 17 - 19

Postadress
Box 175 75
200 10 Malmö

Bankgiro: 5230-3567

Kalendarium