Hem / Aktuellt / Nyheter

Nyheter

SAC sätter Arena Personal i blockad

Från och med onsdagen den 18 oktober 2006 kl 05.00 inleder Malmö LS av SAC-syndikalisterna en blockad mot bemanningsföretaget Arena Personal, samt alla deras kunder.

Blockader mot Lundagårds dödshot

I protest mot de dödshot som utfärdats mot vår medlem som gått ut i strejk mot arbetsförhållandena på Conditori Lundagård har två blockader av konditoriet genomförts.

Seger mot Sova

Under senhösten 2006 och vintern befann sig en av Malmö LS medlemmar i konflikt med sängkoncernen Sova AB. Bakgrunden till konflikten var att Sova kränkt medlemmens rätt att organisera sig facklig och avskedat honom.

Strejk på Sydassistans AB

Medlemmar i den syndikalistiska driftsektionen på Sydassistans AB varslade om strejk från 09.00 fredag den 2 september 2005. Anledning till strejken var att en medlem påtalat förekomst av sexuella trakasserier på sin arbetsplats.

Fortsatt strejk och blockad på Enköpings-Posten

PRESSMEDDELANDE. Som tidigare meddelats har vi varslat om utvidgade stridsåtgärder fr o m tisdag 11/12 t o m fredag 21/12.

Lyckad lönekamp i Strängnäs

PRESSMEDDELANDE. Strejken på simhallarna i Strängnäs kommun är nu över.

Strängnäs kommun stänger badhus

PRESSMEDDELANDE. Kommunen stänger badhus och varslar felaktigt om lockout.

SAC får ny generalsekreterare

Den 25 november utsåg SACs Centralkommitté Birgitta Nordmark från Luleå LS till ny tillförordnad generalsekreterare för SAC.

Mobiliseringen inför årets nazimarsch i Salem

SAC:s CK uppmanar sektioner, syndikat, LS och enskilda medlemmar att delta i motmobiliseringen inför årets nazimarsch i Salem 8 december.

Stöduttalande till CNT-F

Kamrater, Vi följer med nyfikenhet och spänning de pågående striderna i Frankrike, och imponeras ständigt av ert enträgna arbete.