Hem / Aktuellt / Nyheter

Nyheter

Stöd till arbetarna i konflikt mot Strängnäs kommun

Vi i Vigos lokalorganisation av CGT (tredje största fackföreningen i Spanien) vill uttrycka vår solidaritet med den fackliga kamp som förs av SAC som försöker förhandla om sina medlemmars löner.

Varsel om stridsåtgärder mot Strängnäs kommun

Strängnäs Syndikalistiska Kommunsektion av SAC varslar i dag om stridsåtgärder...

Vi minns Björn Söderberg

Söndagen den 18 november 2007 träffades vi fackligt aktiva syndikalister i Gävle för att diskutera organiseringen av ungdomar med otrygga anställningsvillkor och papperslösa.

Strejk och blockad på Enköpings-Posten

Med anledning av att förhandlingarna strandat 7/11 med Enköpings-Posten har Enköpings LS av SAC/Syndikalisterna varslat om stridsåtgärder.

KPF: Stöduttalande till SAC:s Papperslösagrupp

Med anledning av Ung Vänsters angrepp på SAC:s fackliga organisering av personer som arbetar i Sverige utan uppehållstillstånd, de så kallat ”papperslösa”, vill Kvinnopolitiskt forum uttrycka sitt fulla stöd till Papperslösagruppen.

Restaurang på Lilla torg i facklig blockad

Under två timmar fredag kväll höll den syndikalistiska fackföreningen Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC- syndikalisterna en blockad av sushirestaurangen Izakaya Koi på Lilla Torg i Malmö. Blockaden hölls som planerat mellan 20 till 22 på kvällen trots massiva polisingripanden.

Blodig sushi på Lilla Torg

Malmös Hotell- och Restaurangsyndikat av SAC-syndikalisterna uppmanar till bojkott av sushirestaurangen Izakaya Koi på Lilla Torg i Malmö. Syndikatet ligger i konflikt med Koi sedan en av cheferna brutalt misshandlat en anställd på restaurangen. Ledningen för Koi vägrar att ta ansvar för övergrepp mot sina anställda och har försatts i blockad tills dess detta sker och kollektivavtal med valfritt fackförbund har tecknats.

SAC sätter Arena Personal i blockad

Från och med onsdagen den 18 oktober 2006 kl 05.00 inleder Malmö LS av SAC-syndikalisterna en blockad mot bemanningsföretaget Arena Personal, samt alla deras kunder.

Blockader mot Lundagårds dödshot

I protest mot de dödshot som utfärdats mot vår medlem som gått ut i strejk mot arbetsförhållandena på Conditori Lundagård har två blockader av konditoriet genomförts.

Seger mot Sova

Under senhösten 2006 och vintern befann sig en av Malmö LS medlemmar i konflikt med sängkoncernen Sova AB. Bakgrunden till konflikten var att Sova kränkt medlemmens rätt att organisera sig facklig och avskedat honom.