Hem / Aktuellt / Nyheter

Nyheter

Hjälp oss att stå starka mot islamiska regimen i Iran

Vi har tidigare publicerat en text om arbetare i Iran som strejkar och blir fängslade och utsatta för tortyr.  Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén skickade denna text till oss under sommaren 2019. SAC stödjer arbetarna som kämpar i Iran och vill därför publicera detta:

Revolutionär optimism - Om inskränkningen i strejk- och konflikträtten

Det har varit många som tappat hoppet nu. Högervindar, nationalism, inskränkningarna i strejk- och konflikträtten. Många fackliga kämpar på fast än de sedan länge tappat både gnista och glöd. Maktlösheten. Den står vi många inför. Säkert är vi också många som inte bara känt oss maktlösa, utan även mött faktiska nederlag. Förluster. Misslyckade organiseringsförsök. Driftsektioner som dött ut. Och så nu allt det här med strejkrätten.

”Svenska anställda kommer inte i närheten av problemen”

En överklassfamilj tvingades betala skadestånd till en arbetare, lyckade indrivningar av löner har genomförts, och förhandlingar har lett till mer trygghet på jobbet. Lisa Johansson och Emil Boss berättar bland annat om migrantarbetare som inte fått tillräcklig lön och en medlem som straffats med farligt arbete. De är med i förhandlingskommittén i Stockholms LS som har många ärenden i gång.

Klimatkamp och syndikalism

Rättvisa på jobbet och en internationell kamp för bra arbetsmiljö är kopplat till en hållbar tillverkningsprocess i alla led. Att jorden bryts ned påverkar alla. Det är tydligt att klimatfrågan är en klassfråga när den rika tiondelen av världens befolkning står för 49 procent av utsläppen som förstör miljön.

De vann fajten för trygga anställningar!

Migrantarbetare på en grönsaksfabrik i Skåne fick nog av att bli utnyttjade och startade en sektion på arbetet som kämpande för bättre arbetsvillkor. Konfliktåtgärder sattes till verket och efter hot från arbetsköparen svarade arbetarna med nya varsel. 4 april postade Skåne Factory Workers Section detta på sin Facebook-sida.

Arbetares kamp i Iran

Fackligt engagerade i Iran får hårda straff. Strejker och protester resulterar i arresteringar och dödshot. Arbetarna låter sig inte skrämmas utan fortsätter kampen för att stötta sina kamrater. Katayoun Keshavarzi kommer från Iran och har bott i Sverige i tio år. Hon vill dela med sig av det som rapporteras från Iran för att ge en verklig bild av landet.

Att strejka för jämställdhet

För snart ett år sedan den, 8 mars 2018, satt jag på jobbet och fick ett meddelande i min telefon. Det var en video skickad från Valencia i Spanien. På videon syntes min kusin och min moster gå i ett högljutt och enormt demonstrationståg. De såg lyckliga och stolta ut. 

Motstånd mot individuell lönesättning på Stockholms universitet

Frescati LS organiserar anställda och studenter omkring universitetsområdet vid Frescati i Stockholm. Universitetet har ca 80 000 studenter och 6 000 anställda. Därtill finns ett flertal restauranger i området liksom naturhistoriska riksmuseet och ett litet antal andra arbetsköpare. På universitetet råder individuell lönesättning vilket innebär att majoritetsfacken på universitetet (ST och SULF) har kapitulerat inför arbetsköparen som utifrån sina anslag själva får sätta lönen för de anställda på universitetet.

SAC:s svar på regeringens lagförslag om inskränkt strejkrätt!

Ur SAC:s yttrande över -Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister:

"Med den föreslagna begränsningen av den fria stridsrätten skapas istället ett incitament för arbetsgivare att teckna billigare kollektivavtal med andra fackliga organisationer än den som organiserar majoriteten av de anställda. Kollektivavtalet riskerar därmed att förvandlas till ett verktyg för arbetsgivare att dumpa löne- och anställningsvillkor samt att värja sig mot den fackförening som faktiskt organiserar de anställda på arbetsplatsen."