Hem / Aktuellt / Nyheter

Nyheter

Zenit Debatt: Systemet har ansvar för arbetsvillkoren

I januari 2012 träder Systembolagets nya etiska uppförandekod för producenter och leverantörer i kraft.Om koden inte ändras kommer projektet bidra till osynliggörande av missförhållanden snarare än förbättrade arbetsvillkor. Det menar representanter för kampanjen Rättvis vinhandel 2011.

Vittnesmål från Berns

Det har talats mycket om de arbetare som diskat, städat och möblerat på Berns. Nu träder sju av dem fram och berättar om sina upplevelser av att arbeta på Berns 2003-2009.

Arkivveckan flyttar från Berns

Arkivveckan 2011 skulle arrangerats på Berns Salonger. Arrangörerna beslutar nu att flytta konferensen till en annan lokal eftersom man inte vill tvinga deltagarna att bryta den pågående blockaden. 

Svenska PEN:s Bernspris flyttar från Berns.

"Svenska PEN har beslutat att inte arrangera någon prisceremoni på Berns salonger i samband med årets Bernspris på grund av att ett bemanningsföretag som Berns salonger har anlitat kan ha utnyttjat papperslösa arbetare på ett icke acceptabelt sätt."

Debatt: Ett hån mot de rättslösa

Förra veckan hölls Stockholms poesifestival på Dramaten och Berns salonger. Arrangörerna, kulturtidskriften 10-tal, profilerade sig som vapendragare för poesin och konsten och marknadsförde festivalen som ett politiskt statement mot främlingsfientlighet och rasism.

SAC:s AU kräver att Arkivveckan flyttas

Vartannat år anordnas den så kallade Arkivveckan. Nästa år är arkivveckan bokad till Berns Salonger i Stockholm som är i konflikt med flera LS av SAC. SAC:s arbetsutskott kräver att Arkivveckan 2011 flyttas till andra lokaler.

Rättvis vinhandel 2011

Systembolagssektionen kräver mer rättvisa levnads- och arbetsvillkor på de vingårdar som levererar vin till Systembolaget. Gör det du med.

G4S anmält för sexuella trakasserier

Mångåriga sexuella trakasserier på säkerhetsföretaget G4S har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. Anmälan sker efter att facket har påtalat allvarliga brister i arbetsmiljön och företagets agerande.

Städstrejk mot orimlig arbetsbelastning

Från och med den 3 november har den lokala fackklubben, driftsektion USIL av SAC Syndikalisterna, beslutat om att gå ut i punktstrejker främst mot den höga arbetsbelastningen på Lunds sjukhus.

Punktstrejker på Lunds sjukhus

Den 3 november inleder medlemmarna i driftsektionen på Lunds sjukhus (USIL) en serie punktstrejker mot sin orimliga arbetsbelastning.