Strejkrätt

VAD KAN  INSKRÄNKNING AV STREJKRÄTTEN INNEBÄRA I PRAKTIKEN?

Regeringen satte redan 2017 i gång med att ta fram ett lagförslag för att hindra fristående fackföreningar att strejka för sina rättigheter ute på arbetsplatserna. Ironisk nog ska lagförslaget presenteras för riksdagen den 2 maj. 2 maj, dagen efter arbetarrörelsens högtidsdag, efter att beredningen flera gånger skyndats på.

När det gäller försämringar går det tydligen fort att fatta beslut.

Rent praktiskt innebär förslaget att fackföreningar bara ska få strejka och genomföra blockader, informationskampanjer eller andra fackliga stridsåtgärder i syfte att teckna ett kollektivavtal, men inte till exempel när arbetsgivaren missköter sig eller inte följer regler och avtal.

När företaget då tecknar ett kollektivavtal, går fackföreningen frivilligt med på att inte ta till några fler stridsåtgärder under tiden avtalet gäller. Alltså det som kallas för fredsplikt.

Viktiga datum:

  • 2 maj - Regeringens slutgiltiga förslag presenteras som proposition för riksdagen
  • 18 juni - Beslut i riksdagen
  • 1 augusti - Eventuellt antagen lag träder ikraft

GULA FACKFÖRENINGAR?

Det andra stora problemet med förslaget är att det innebär att bara den första fackföreningen som tecknar ett kollektivavtal bestämmer vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. 

Det betyder i praktiken att ett företag till exempel själv kan starta ett så kallat "gul fackförening". Det är alltså en förening som kallas för fackförening, men som inta behöver ha några medlemmar på arbetsplatsen, och sedan kan företaget teckna ett avtal med den gula fackföreningen som innehåller lönesänkningar och andra försämringar för löntagarna.

Då kan ingen riktig fackförening göra någonting åt villkoren på arbetsplatsen, utan det är det dåliga avtalet som gäller. Lönedumpning och sämre villkor kan då bli allt vanligare och sprida sig till alla branscher, snabbare än någonsin förut.

VEM STÅR BAKOM FÖRSLAGET?

De som ansvarar för att detta katastrofala lagförslag lades fram är bland annat Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som då, liksom nu, satt i regeringen och gjorde detta på eget initiativ. Varför kan vi bara spekulera om, men detta är inte långt från Centerpartiets och Liberalernas linje, vilka länge drivit en antifacklig politik.

Detta är också en fråga som företagsägarna i Svenskt Näringsliv drivit under lång tid, och nu verkar det som att de slutligen kommer få sin vilja igenom.

Men även centralstyrda fackförbund har också haft en stor roll i detta anti-demokratiska projekt!

Ledningen för LO, TCO och Saco har gått med på försämringarna över huvudena på sina egna medlemmar. Till exempel skrev förbundsledningen i Hotell- och restaurangfacket, en del av LO, under överenskommelsen bara två dagar efter att deras egen kongress sagt nej till alla försämringar av strejkrätten.

INTE BARA STREJK

Frågan om strejkrätten handlar inte bara om "kosmetiska ingrepp" i den svenska modellen och invecklade lagtexter. Det är en fråga om demokrati och medbestämmande. Förslaget att försämra anställdas rättigheter till förmån för de som äger går stick i stäv med den demokratiska tumregeln att de som berörs av ett beslut borde ha rätt att påverka det.

Allt är dock inte förlorat om vi som jobbar på golvet går ihop och kämpar för att stoppa lagförslaget. Tillsammans kan vi göra våra röster hörda! Flera gräsrotsinitiativ har startats för att försvara den fackliga stridsrätten. Här får du lite mer information om var du kan vända dig om du vill engagera dig i frågan:

VAD KAN DU GÖRA?

Först och främst jobbar vi hårt med frågan inom SAC och dess LS, lokala och demokratiskt styrda fackföreningar som tillsammans bildar SAC. Om du inte redan är medlem betyder det mycket om du blir det!

Genom att klicka här https://www.sac.se/Intresse kan du gå med i en demokratisk och kämpande fackförening.

Det finns också ett nätverk som heter "Försvara strejkrätten" som har lokalavdelningar på flera orter i landet. Gå in på https://forsvarastrejkratten.wordpress.com/ och läs om hur du kan bidra.

Den 25 augusti och 1 december 2018 arrangerades demonstrationer och aktionsdagar av nätverket Strike Back på flera håll i landet. Nya aktioner och demonstrationer planeras för 10 och 11 maj 2019, och du kan också delta i det arbetet. Gå in på https://strikeback.se för att engagera dig!

Se kampanjfilmerna NU!

Se SAC:s remissvar på lagförslaget om inskränkt strejkrätt!

Klicka här om du vill läsa fler remissvar och samlade texter om strejkrätten!

Klicka här om du vill ladda ned Kampanjfilm 1 från vår hemsida istället för från Youtube!

Klicka här om du vill ladda ner Kampanjfilm 2 från vår hemsida istället för från Youtube!

Klicka här om du vill ladda ner Kampanjfilm 3 från vår hemsida istället för från Youtube!

De som skapade filmerna
Animation och visuella effekter: Johan Jergner-Ekervik
Klippning: Alex Veitch
Producent, manus, regi och illustrationer: Daria Bogdanska

"Swedens feminist government plans reduced right to strike for free unions"