Minoritetsfackets möjligheter

.

Till Sikte på framtiden

Flera vägar framåt
Vår sektion är i nuläget ett minoritetsfack. Alltför få löntagare har insett minoritetsfackets stora möjligheter. När syndikalister på en arbetsplats börjar driva fackliga frågor  blir hela personalkollektivet vinnare. Syndikalister kan agera formellt, genom sektionen, eller informellt men med stöd av sektionen. Det senare kallas också utomfacklig kamp. 

Sektionen kan försvara och flytta fram personalens positioner genom dels en direkt påverkan på arbetsledningen, dels en indirekt påverkan på så vis att sektionen driver de andra fackföreningarna framför sig. För att förstå denna dynamik måste man ha klart för sig att det vanligtvis finns inte bara två parter på arbetsplatserna utan minst tre.

Ett triangeldrama
De tre parterna är personalen på golvet och i toppen samförståndsfacket och ledningen. Här utspelar sig ett triangeldrama. Samförståndsfacket brukar dämpa personalens krav och kampvilja och underlätta för ledningen att genomdriva sina planer. 

När en syndikalistisk sektion börjar driva personalens intressen får både samförståndsfacket och ledningen nya incitament att tillmötesgå personalens krav. Annars riskerar man medlemsövergångar till sektionen och ännu mer stridbarhet. Om samförståndsfacket tvärtom ställer sig på ledningens sida, kan sektionen värva fler och bli ännu starkare. En syndikalistisk sektion skapar vinn-vinn-situationer för alla anställda.

Brett samarbete
Vår analys av samförståndsfacken kan låta cynisk, men bygger på över 100 års erfarenhet i en mängd olika branscher. Vår centralorganisation SAC bildades redan 1910. Med detta sagt är vi ändå positiva till samarbete med alla fackföreningar som står på personalens sida och följer riktlinjer från arbetsgolvet.

På Umeå campus fortsätter vi att kämpa för värdiga villkor åt alla. Vi försvarar universitetets frihet mot näringslivet och den politiska makten. Samtidigt verkar vi för att universitetet ska bli en mer samhällstillvänd arena.

Till Sikte på framtiden