Från minoritet till majoritet

.

Till Sikte på framtiden

Facklig minoritet
Vår sektion är i nuläget ett minoritetsfack. Syndikalister utgör emellertid alltid en majoritet tillsammans med övriga kollegor gentemot arbetsgivaren. Vi snackar ihop oss med kollegorna för att tillsammans förbättra villkoren för alla. Ett sammansvetsat personalkollektiv kan inte ignoreras.

Det reella majoritetsfacket
Vår sektion strävar efter att bli det reella majoritetsfacket, den fackförening som påverkar mest på arbetsplatsen. Det kan ske genom att sektionen driver en linje som har personalens stöd och involverar så många anställda som möjligt i kollektiv handling.

Det reella majoritetsfacket har störst inflytande även om det inte har värvat en majoritet på arbetsplatsen. Inflytandet bygger på att man är lyhörd och vinner kollegornas förtroende, men också på att man sätter agendan och organiserar ett tryck bakom fackliga krav.

Det formella majoritetsfacket
På längre sikt strävar sektionen efter att också bli den formella majoriteten, den fackförening som har värvat flest anställda. Till en början är målet att bli en majoritet på enskilda institutioner, fakulteter och företag på campus.

I förlängningen är målet att värva majoriteten på campus som helhet. Men vi fortsätter att söka samarbete med alla anställda oavsett facklig tillhörighet. Även de oorganiserade är våra kamrater. Sammanhållning är nyckeln till den fackliga styrkan och en bättre arbetsplats för alla.

Till Sikte på framtiden