En större rörelse med en långsiktig vision

.

Till Sikte på framtiden

Ny fackföreningsrörelse
Umeå universitetssektion är en del av syndikalismen, en internationell fackföreningsrörelse. I Sverige samarbetar vår sektion med syndikalister i andra branscher genom Umeå LS och SAC. Inom vår bransch siktar vi dessutom på att bilda ett regionalt utbildningssyndikat tillsammans med andra sektioner.

Ett utbildningssyndikat omfattar såväl grundskolor och gymnasier som högskolor och universitet. Sådana syndikat finns redan i Stockholm, Göteborg och Malmö. När tillräckligt många syndikat har startats bygger vi en rikstäckande Utbildningsfederation inom SAC.

De fackförbund som dominerar den svenska arbetsmarknaden är toppstyrda byråkratier. De har fastnat i ett samförstånd med näringslivet och den politiska makten. Vi bygger en ny fackföreningsrörelse.

Demokrati och jämlikhet
Vår långsiktiga vision är att anställda och studenter ska överta driften av verksamheten på campus. I alla branscher bygger syndikalister sektioner för att demokratisera arbetsplatserna. Därför använder vi ibland den längre termen driftsektion. Sektionernas mål är att den arbetande befolkningen ska överta driften. Därigenom skapas förutsättningar för ett jämlikt samhälle.

Demokrati på arbetsplatserna gör det möjligt att producera för mänskliga behov, inte fåtalets vinst. Allas arbete kan präglas av frihet och kreativitet, snarare än lydnad och tristess. De rikedomar som vårt arbete producerar kan fördelas enligt principer för rättvisa som en majoritet av befolkningen har röstat fram.

Syndikalismens idé om en framgångsrik fackföreningsrörelse sammanfattas i SAC:s principförklaring. För vidare läsning se SAC:s fackliga program, taktikuttalande och organisationsplan. Obs! att SAC:s hemsida genomgår uppdatering och för tillfället har en del skönhetsfläckar.

Till Sikte på framtiden