Bilda avdelningar

.

Till Sikte på framtiden

Sektionen har antagit styrdokumentet "Facket för alla på Umeå campus". Där står bland annat följande:

"Campus är inte en arbetsplats med en målgrupp. Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet kan liknas vid koncerner med många dotterbolag. Därtill kommer en rad företag som är knutna till universiteten.

I dagsläget har sektionen gemensamma möten för samtliga medlemmar. I takt med att medlemskåren växer behöver vi bilda underavdelningar för olika delar av universiteten och företagen.

Avdelningarnas syfte är att svetsa samman olika arbetslag, personalgrupper och studentgrupper. Sektionen ska utvecklas till ett samarbetsorgan för avdelningarna. Sektionen kan då liknas vid ett koncernfack."

Till Sikte på framtiden