För medlemmar

.

Tillbaka till startsidan

MEDLEMSDEMOKRATI FÖRUTSÄTTER INSYN OCH FACKLIG UTBILDNING

Nedan finner du som medlem vår fackliga grundkurs, en lista över förtroendevalda och sektionens styrdokument. Alla låsta länkar öppnas med lösenord som distribueras inom sektionen. Ställ gärna frågor om något är oklart t.ex. på en lunchträff.

FACKLIG GRUNDKURS
Sektionens grundkurs består av två videoföreläsningar eller motsvarande textläsning och uppföljande diskussion på valfritt möte t.ex. en lunchträff. En förutsättning för att få sektionens fackliga stöd är att man har avverkat grundkursen. Klicka på en video nedan och spela upp den. Om din dator krånglar, ladda först ned filen och spela sedan.
Video 1
Video 2
Nedskrivet föredrag 1
Nedskrivet föredrag 2

VERKSAMHETSPLAN 2019
Klicka här
Budget

FÖRTROENDEVALDA
Lista

STADGAR
Stadgar för Umeå universitetssektion. Antogs på det konstituerande mötet 2006.

SEKTIONENS PROFILERING
Ledstjärnor för sektionens profilering. Antogs 2013.

PROTOKOLL 2019
Läggs upp här löpande från och med årsmötet 2019.
Årsmötesprotokoll 27 mars 2019

MALL FÖR DAGORDNING
Viktigt när sektionens styrelse förbereder medlemsmötena. Läggs upp här inom kort.

Gå vidare till Logga in till SAC:s forum

Tillbaka till startsidan