Umeå Universitets-sektion

FACKET FÖR ALLA PÅ CAMPUS
Vår sektion organiserar anställda och studenter vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och företagen på campus. Vi verkar för en bättre arbetsmiljö och ökat inflytande för alla anställda och studenter.
Campus teckning

Vi är en sektion inom Umeå LSUmeå lokala samorganisation. Du blir medlem i sektionen genom att gå med i Umeå LS. Vår LS är i sin tur ansluten till SACSveriges arbetares centralorganisation. Vår sektion bildades år 2006. SAC grundades 1910. Läs mer om syndikalism i Umeå LS nya bok.

Följs oss på Facebook
Umeå universitetssektion
Umeå LS av SAC
SAC-Syndikalisterna

SAC ger ut tidningarna Syndikalisten och Arbetaren. SAC driver en YouTube-kanal och Federativs förlag.

För medlemmar i Umeå universitetssektion

.

Logga in till SAC:s forum

.