Arbetsmiljölänkar

Länkar till sidor med information om arbetsmiljöfrågor

  • Arbetsmiljöforum - Ideell förening som arbetar för bättre arbetsmiljö. Hette tidigare Föreningen för arbetarskydd.
  • Arbetsmiljöverket - Förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Ger ut föreskrifter.
  • Tillsyns- och föreskriftsrådet - ett samrådsorgan för effektiv tillsyn enligt miljöbalken.
  • Skyddsombud.com hos Du&Jobbet - resterna av webbplatsen för skyddsombud.
  • Prevent - Gemensamt arbetsmiljöorgan för SAF, LO, PTK. Här finns bland annat checklistor för skyddsronder.
  • Musarm - information om musarm och ergonomi vid datorarbete.
  • AFA - administrerar avtalsförsäkringar och stöder forskning för att förbättra folkhälsa och arbetsmiljö. AMF heter från 2001 AFA