Att vara medlem

Att vara medlem i SAC kan skilja sig lite från att vara medlem i andra fackföreningar. SAC är varken ett försäkringsbolag eller en serviceorganisation. Som medlem i SAC förväntas du ta ett större ansvar för ditt medlemskap.

Det innebär bl.a. att du ser till att dina uppgifter i medlemsregistret ständigt är uppdaterade. Minst en gång om året, eller när så är påkallat, bör du uppdatera dina uppgifter. Om du får problem på din arbetsplats och behöver förhandlingshjälp förväntas du vara engagerad i ditt eget ärende. Det kan innebära att samla in information om företaget, delta på förberedande möten, delta på förhandlingen och/eller sprida information om SAC till dina arbetskamrater. Observera att ingen annan än du kan veta om du behöver hjälp — därför måste du själv kontakta organisationen i sådant läge!
I gengäld fattas inga beslut över ditt huvud. Du har stora möjligheter att arbeta med de frågor som du tycker är viktiga på din arbetsplats och som medlem får du de redskap som krävs för att skapa förändring!
Observera att du som medlem inte är direktansluten till SAC, utan medlem i en Lokal Samorganisation (LS). Du ska vara med i LS på orten där du arbetar. Som arbetslös, pensionär, studerande etc. kan du ansöka om medlemskap på orten där du bor.