8. Välj en fackförening som ger dig redskapen att förändra på din arbetsplats

Som medlem får du tillgång till de redskap som behövs för att förändra på din arbetsplats. Oavsett om du behöver utbildning i lag/avtal och förhandling, erfarenhetsutbyte kring den dagliga agitationen eller hjälp med att organisera en strejk finns kunniga och erfarna organisatörer vid din sida.

Du är aldrig ensam med dina funderingar och hos oss är den fackliga verktygslådan komplett. Efter en analys av situationen, dess möjligheter och svårigheter, väljer vi de metoder som är bäst lämpade. De metoder som vi tror skapar förändring. Det finns oerhört många metoder och fackliga verktyg, men det finns ingen universell strategi som fungerar i alla lägen. Vi gör gemensamt en bedömning utifrån situationen och vad vi vill uppnå.

[Tillbaka till 10 skäl att gå med]