7. Välj en fackförening som säger Nej till konkurrens mellan arbetare

Trots att arbetarklassen idag är skiktad och splittrad på många sätt, t.ex. genom bransch, yrke, legal status, kön, etnicitet, ålder, löneform, anställningsform, och anställningsgrad, så har alla arbetare grundläggande gemensamma intressen.

Inom SAC organiserar vi oss inte efter yrke utan efter bransch. Det betyder att alla på en arbetsplats, oavsett yrke, ska vara med i samma fackliga arbetsplatsorganisation. På så sätt kan inte olika grupper på arbetsplatsen, yrkesgrupper eller avdelningar, spelas ut mot varandra. Istället för att splittras håller vi samman. Istället för avund och konkurrens väljer vi solidaritet! Därför är också SAC en antirasistisk och antisexistisk organisation.

[Tillbaka till 10 skäl att gå med]