6. Välj en fackförening som organiserar sig för att vinna!

Vår slagkraft grundar sig i vårt sätt att organisera oss. Till skillnad mot fackföreningar som organiserar sig för att sänka medlemmarnas anspråk och dämpa effekten av sina konfliktåtgärder, organiserar vi oss för att våra krav ska förverkligas.

Om det ska vara möjligt, måste kraven formuleras av medlemmarna själva. Dessutom måste medlemmarna kämpa för sina egna krav utan att överlåta denna kamp på någon annan.

För att vår slagkraft ska vara maximal står SAC oberoende från yttre intressen, vi organiserar oss nedifrån och upp, vi organiserar oss branschvis, vi organiserar oss demokratiskt och sist men inte minst - vi vågar kämpa och vi vill vinna!

[Tillbaka till 10 skäl att gå med]