5. Välj en fackförening som bygger på självorganisering

Vi är övertygade om att medlemmarnas aktivitet är bra. En fackförening som bygger på ombudsmännens service till passiva medlemmar är en svag fackförening. Fackföreningens styrka kommer alltid ur medlemmarnas egen aktivitet.

Självorganisering och självbestämmande är inte bara några slitna paroller utan något som skapar verklig förändring. Det betyder att vi tar vårt öde i egna händer - att vi känner ansvar och tar initiativ. Det betyder att vi kan räta på ryggarna och att vi aldrig behöver bli överkörda utan att ta strid. Mod och stolthet är ett resultat av detta. Mod och stolthet är också grunden för att våga kämpa och vilja vinna.

[Tillbaka till 10 skäl att gå med]