4. Välj en fackförening med självförtroende

Inom SAC tror vi reservationslöst på arbetarklassens, dvs vår egen, kraft och kompetens. En del fackföreningar omyndigförklarar sina medlemmar och utestänger dem från alla viktiga beslut. Det är ett stort problem, det försvagar fackföreningarna, passiviserar medlemmarna och sprider en allmän uppgivenhet.

Vi vet att vi kan kämpa och vinna segrar - och vi ska göra det! Det är därför SAC ser den direkta aktionen som medlet för att förändra samhället och våra levnads- och arbetsvillkor. Direkt aktion innebär att vi inte låter någon annan föra vår talan åt oss. Att vi inte överlåter kampen åt några politiska partier och opinionsbildare, samt att vi inte för vår strid inom ramen för något parlamentariskt eller juridiskt system. Vi kämpar av egen kraft. Vi strider där vi lever våra liv. Så enkelt och så självklart är det!

[Tillbaka till 10 skäl att gå med]