3. Välj en oberoende fackförening

SAC står fri från alla intressen utanför medlemmarna. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, statliga myndigheter eller arbetsköparna. Vi ingår inga allianser som äventyrar medlemmarnas möjligheter att bedriva den fackliga verksamheten så som de önskar. Hos SAC är medlemmarna suveräna. Den suveräniteten är inte förhandlingsbar.

Den "facklig-politiska samverkan" som bl a LO står för skadar facket, man låter sig bakbindas av valtaktiska skäl och tar ett "samhällsansvar" som strider mot medlemmarnas intressen. Ännu värre blir det inom den offentliga sektorn, där vissa fackföreningar sitter på två stolar samtidigt, och i praktiken förhandlar med sig själva både som arbetsköpare och fackförening. Detta är demoraliserande och skapar uppgivenhet.

SAC är politiskt obundet och sätter alltid medlemmarnas behov och intressen i första rummet.

[Tillbaka till 10 skäl att gå med]