2. Välj en fackförening där du slipper stånga huvudet i väggen!

SAC uppmuntrar lokal facklig aktivitet. Centralorganisationen försöker inte föra in din fackliga organisation i den "rätta" follan. Du slipper därmed det "tvåfrontskrig" som många vittnar om i andra fackföreningar. Där den fackliga kampen lika mycket riktas mot det egna fackförbundet som mot arbetsköparna.

Detta är en fråga om fackets slagkraft. Till skillnad mot fackföreningar som organiserar sig för att sänka medlemmarnas anspråk och dämpa effekten av sina konfliktåtgärder, organiserar vi oss för att våra krav ska förverkligas. Om det ska vara möjligt, måste kraven formuleras av medlemmarna själva - på golvet.

Det säger sig självt att SAC aldrig skulle ställa något "samhällsansvar" framför medlemmarnas egna formulerade krav.

[Tillbaka till 10 skäl att gå med]