10. Välj en visionär fackförening

Välj en fackförening som är fri i tanken, som inte räds att utmana rådande föreställningar och som kan stå upp även när det blåser snålt. Istället för att rulla på i gamla hjulspår utvecklar vi ständigt våra fackliga arbetsmetoder.

Historiskt sett har Registermetoden varit ett av de mest framgångsrika fackliga verktygen. Registret fungerade inte enbart som en lönetariff, som gav betydligt högre lön än kollektivavtalen, utan fungerade också som en arbetsförmedling i arbetarnas regi och gav betydande inflytande över arbetsprocessen.

I modern tid var SAC den första fackförening i Sverige att kalla sig feministisk och antisexistisk. SAC var också den första fackföreningen i Sverige som började organisera papperslösa arbetare! Och är än idag den enda.

[Tillbaka till 10 skäl att gå med]