1. Välj en fackförening där medlemmarna bestämmer

Enligt SAC:s demokratisyn ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det. Det innebär att de arbetare som berörs av en konflikt också är de som beslutar om eventuell strejk eller godkänner uppgörelser med motparten.

Det finns ingen instans över de berörda medlemmarna som kan fatta sådana besluta åt dem. Detta innebär konkret att alla som berörs av ett beslut har rätt att delta i det. Medlemmarna uppmuntras också att delta i beslut som berör dem. Ingen grupp får dock handla i strid med gemensamt fattade beslut.

Inom SAC tar vi starkt avstånd från centrala dekret, myndighetsutövning, pampvälde och korruption. Istället väljer vi att betona det lokala självbestämmandet och samordning av självorganiserade arbetarkollektiv. Detta ger oss slagkraft, mod och stolthet.

[Tillbaka till 10 skäl att gå med]