Styrdokument

Här hittar du stadgar, principförklaring, fackligt program etc.

Styrdokumenten som E-bok

Stadgar för driftsektioner

Antagna av SAC:s 31:a kongress 2015. 

Stadgar för LS

Med ändringar antagna på SAC:s 31:a kongress 2015

Tillägg till dessa grundstadgar kan göras i Lokala Samorganisationer med hänsyn till de olika platsernas förhållanden. Dock får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC: s grundstadgar och allmänna principer.

Stadgar för den gemensamma stridsfonden

Med ändringar antagna på SAC:s 31:a kongress 2015

Stadgar för Syndikaten

Med ändringar antagna på SAC:s 29:e kongress 2009

Tillägg till dessa grundstadgar kan göras. Dock får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC: s grundstadgar och allmänna principer.

Tidningsuttalande för SAC:s tidning Arbetaren

Antaget av SAC:s 31:a kongress 2015

SAC:s principförklaring

Antaget av SAC:s 29:e kongress 2009

Fackligt program för SAC-Syndikalisterna

Antaget på SACs 28:e kongress 2006.

Stadgar för SAC

Med ändringar antagna på SAC:s 31:a kongress 2015

Stadgar för distrikten

Nu gällande stadga för distrikten.

Stadgar för federationer

Med ändringar antagna på SAC:s kongress 2015

organisationsplan

Antagen av SAC:s 29:e kongress 2009. Med ändringar från SAC:s 31:a kongress 2015.

SAC:s taktikuttalande

Antaget av SAC:s 29:e kongress 2009

Vår taktik är oförutsägbar