Lokala samorganisationer

SAC menar att alla anställda har grundläggande gemensamma intressen. Därför består SAC av Lokala Samorganisationer (LS) som organiserar alla anställda på en ort.

Organisation

Alla anställda har gemensamma intressen

Då alla anställda har gemensamma intressen behövs också en organisation som samlar alla. Därför är det hos den Lokala Samorganisationen (LS) du ansöker om medlemskap. Även arbetslösa, papperslösa, pensionärer och studenter är välkomna. Den huvudsakliga uppgiften för LS är att samordna och administrera all facklig verksamhet inom sitt område. Genom vår organisation motverkar vi splittringen och ökar vår gemensamma handlingskraft.