Lokala samorganisationer (LS)

En lokal knutpunkt för den syndikalistiska verksamheten

Vad är en lokal samorganisation?

En lokal samorganisation (LS) är en fackförening med lokal anknytning som syftar till att samla alla arbetare inom sitt verksamhetsområde oavsett yrke. LS är federalistisk organiserat, vilket ställer LS självständigt i sina angelägenheter mot SAC – likt som driftsektion är självständig i sina angelägenheter mot LS och syndikat. För att säkerställa sin självständighet har varje LS sin egen stridskassa jämte SAC:s stridskassa. LS är en medlemsdemokrati där medlemmarna tillsammans bestämmer över organisationens medel och riktning, så vida det inte strider med gemensamt beslutade styrdokument. Styrelse och kassör väljs av LS årsmöte eller via omröstning. LS som organisation ställer sig utanför varje politiskt parti och är där med partipolitiskt obundet.

Har du som medlem en fråga eller står inför en konfliktsituation så är det alltid i första hand din driftsektion som du vänder dig till, har du ingen på din arbetsplats vänder du dig till din LS. Medlemskap i LS utgår alltid från din arbetsort, snarare än din boendeort.

LS huvudsakliga uppgifter är att utbreda förståelse för att alla arbetares huvudsakliga intressen är gemensamma. LS ska med den utbredda förståelsen om arbetarnas gemensamma intressen verka för att samla alla arbetare i en gemensam organisation eller allians för att effektivt och kollektivt kunna hävda arbetarnas ekonomiska, sociala och kulturella intressen. LS ska verka för att göra medlemmarna förmögna att själva handlägga de frågor och uppgifter som sammanhänger med den vardagliga kampen på arbetsplatsen såväl som verksamheten som tar sikte på fullständig demokrati på arbetsplatserna.

Du kan läsa om de olika lokala samorganisationerna här.
[Läs Förteckning av LS]

Starta en lokal samorganisation

Har du ingen LS i din närhet finns det anledning att starta upp en. Du kan få stöd både från distriktet där du arbetar och från SAC centralt samt från närliggande LS om det finns. Det finns gott om tips, råd och insatser som kan hjälpa er att komma igång.

Läs manualen i hur du startar LS genom att följa länken nedanför. Där får du svar på alla frågor om hur du går till väga.

[Läs om hur du startar en lokal samorganisation]
[Läs Grundstadgar för LS]

Starta en lokal samorganisation (LS)