Driftsektionen

Grunden för SAC är våra driftsektioner – fackklubbar med lokalt självbestämmande. Vi flyttar initiativet från fackets anställda till medlemmarna själva.

Bestäm själv!

Bestäm själv på jobbet

Det är genom driftsektionerna som medlemmarna får inflytande över både sin fackförening och sin arbetsplats. Driftsektionerna bestämmer vilka frågor som drivs, vilka metoder som används och vilka överenskommelser som görs med arbetsköparen.

I driftsektionerna har varje medlem en röst. Vi driver den fackliga verksamheten tillsammans och i driftsektionerna skapar vi starka kollektiv på arbetsplatserna.

En driftsektion kan bildas när man är minst tre medlemmar på samma arbetsplats. Även en liten driftsektion kan förflytta berg bara den agerar tillsammans med övriga anställda eller åtminstone har deras stöd. Vad som ger en facklig organisation dess styrka är inte nödvändigtvis dess medlemsantal utan verksamhetens förankring i kollektivet på arbetsplatsen.