Centralorganisationen

I SAC finns inga ombudsmän och fackpampar. Alla centrala resurser läggs på att stötta den lokala verksamheten. SAC är den fackförening som har störst stridsfond och mest pengar per medlem i Sverige. I vår fastighet på Sveavägen i Stockholm finns SAC:s sekretariat, a-kassan SAAK, tidningen Arbetaren och förlaget Federativs.

Facklig kamp utan pamp

Facklig kamp utan pamp

SAC:s grundtanke bygger på idén om lokalt självbestämmande, solidaritet och delaktiga medlemmar. Vår uppbyggnad motverkar central myndighetsutövning, byråkrati och korruption inom facket.

Vart tredje år samlas alla LS på en kongress för att fatta övergripande beslut och välja representanter till centralorganisationen, SAC. Då utses ett ideellt arbetsutskott (AU) och en ideell centralkommitté (CK) som ansvarar för att verkställa kongressens beslut.

På kongressen väljs också sex funktionärer som sköter SAC:s sekretariat och fungerar som serviceorgan för LS. Funktionärernas arbete är underställt AU. Funktionärerna får en genomsnittlig industriarbetarlön och kan avsättas genom medlemsomröstning när som helst under kongressperioden. Sekretariatet är beläget i SAC:s fastighet på Sveavägen 98 i Stockholm. Där ryms även SAC:s tidning Arbetaren, SAC:s förlag Federativs och den syndikalistiska a-kassan SAAK.

- Här kan du läsa SAC:s tidning Arbetaren
- Här kommer du till den syndikalistiska a-kassan SAAK
- Här kan du läsa om SAC:s förlag Federativs