Branschorganisering

Driftsektionerna samordnas branschvis för att koordinera och mångdubbla sin styrka. Varje år bjuder SAC in till en konferens där medlemmar i samma bransch får möjlighet att träffa varandra och utbyta tankar och idéer.

Tillsammans är vi starka

Starka tillsammans

Driftsektioner inom samma bransch och på samma ort bildar ett syndikat för att samordna och mångdubbla sin lokala styrka. Syndikaten hjälper medlemmar som vill starta driftsektioner på sin arbetsplats och arrangerar även utbildningar och erfarenhetsutbyten.

Detta är vår branschindelning som antogs på kongressen 2012:

Utbildning
Förskola, fritids, grundskola, gymnasium, komvux, studerande och övriga inom utbildningssektorn.

Social och vård
Vårdarbetare, omsorgsarbetare, socialt arbete, personlig assistans samt övrig vård och omsorg.

Handel och service
Handel, hotell, restaurang, fastighetsskötsel, städ, turism, mäklare och föreningsanställda.

Transport
Järnväg, spårvagn, tunnelbana, åkerier, buss, taxi, sjöfart, flyg och flygplats, post, terminal och lagerarbete.

Bygg
Byggarbete, elektriker, snickare, målare, VVS och kyl, övrigt hantverk, anläggning, sanering, energi och vatten.

Kultur och media
Tele- och datakommunikation, media (TV, press), IT, reklam, tryckeri, museum, teater, övrig kulturverksamhet.

Kommunal och statsanställda
Brandförsvaret, parkförvaltningen, övriga kommun- och statsanställda.