Fack i världen

Om Syndikalistiska fackföreningar och andra basdemokratiska fackföreningar runt om i världen

CNT-f

Franska CNT

IP (Inicjatywa Pracownicza)

Polska Syndikalister

NGWF, National Garment Workers Federation

NGWF, National Garment Workers Federation är en fackförening för textilarbetare i Bangladesh.

SKT, Sibiriska Arbetarkonfederationen

SKT, Sibiriska Arbetarkonfederationen är en syndikalistisk fackförening i Sibirien.