FAU Berlin får åter igen kalla sig för fackförening

På morgonen den 10:e Juni meddelade domaren i Berlins högsta domstol att fackföreningen FAU Berlin återigen har rätt att kalla sig och agera som en fackförening

På morgonen den 10:e Juni meddelade domaren i Berlins högsta domstol att fackföreningen FAU Berlin återigen har rätt att kalla sig och agera som en fackförening. Ett femtiotal medlemmar hade samlats för att bevittna rättegången, domen som meddelades redan femton minuter in i rättegången mottogs med jubel. På plats fanns även kamrater från spanska CNT-IAA och franska CNT för att bevittna rättegången.

Enligt domen som förbjöd FAU Berlin menade man att för att få kalla sig fackförening måste ha kraften och mandatet att teckna kollektivavtal, medan den högre instansen menade att det inte finns något sådant krav, utan att det är den lokala domstolens egen tolkning av lagen.

Efteråt genomfördes en spontan demonstration till biografen Babylon Mitte, som var den arbetsplats där arbetsköparen med hjälp av en lokal domstol lyckades få till ett förbud mot facket. Utanför biografen gjorde man tydligt klart för ledningen att facket är här för att stanna.