Schröder, Carl G. 1876-1959

Redaktör för Nya Folkviljan 1906-1915 och senare kondomförsäljare.

Carl G. Schröder föddes i Stockholm 19 mars 1876. Efter genomgången folkskola lästa han på Kraftska skolan i Stockholm 1887-1896. Han arbetade först som springpojke och sedan som affärsbiträde 1892-1898 och som kontorist 1898-1903.

Carl G. Schröder 

Födelsenamn: Carl Gustaf Schröder

Född: 19/3 1876

Död: 20/5 1959

Föräldrar: Carl Lorenz Gustaf Schröder (f. 1825 d. 1904) Anna Lovisa Sten (f. 1847 d. 1934)

Syskon: Hugo Walfrid (f. 1878 d. 1962) Richard Thure (f. 1880 d. 1935) Sten Emil (f. 1884 d. 1912)

Civilstånd: gift 1902 Hildur Elin Charlotta Nygren (f. 1882 d. 1953)

Barn: Gunnar (f. 1914 d. 2002)

Begravd: 22/5 1959 Malmö östra kyrkogård (avd. J, kv. kv 6, nr. 56) [Graven upplåten till 1/1 1978]

1903-1904 var han expeditionsförare i Stockholms arbetarkommun samt mötes- och riksdagsreferent i Social-Demokraten. En konflikt rörande marschväg för 1904-års förstamajtåg där Överståthållarämbetet avslagit föreslagen marschväg fick Schröder att på eget bevåg skriva dit och hota med en oordnad demonstration, detta ledde till att Schröder avskedades från arbetarkommunen. I skriften Svar på tal ger Schröder sin syn på händelserna i polemik mot Hjalmar Branting som kritiserat honom.

1905-1906 var han chefredaktör och ansvarig utgivare för socialdemokratiska tidningen Blekinge Folkblad i Karlskrona. Ungsocialisten Schröder arbetade tillsammans med August Andersson(1) på fritiden med tillfällighetstidningen Gula Faran som i december 1905 utgavs av Kalmar ungsocialistiska klubb. Tidningen beslagtogs och åtalades, socialdemokratisk och liberal press runt om i Sverige tävlade i fördömanden och i riksdagen krävde högern  i en interpellation som följdes av en lång riksdagsdebatt, att åtalet även skulle gälla hädelse av gud. För Schröders del innebar Gula Faran att han  avskedades från Blekinge Folkblad.

Efter avskedet gav han sig ut på en turné för att debattera Gula Faran och möttes av en rekordstor publik.  I samband med turnén förbereddes startandet av en ny ungsocialistisk tidning för Sydsverige, bland annat utsändes cirkulär om andelsteckning i en andelsförening.

Veckotidningen Nya Folkviljan började utkomma våren 1906, under det första året från Helsingborg och från 1907 i Malmö. Schröder blev redaktör för tidningen och var det fram till september 1915 då han efterträddes av Karl Fernström, Fernström skriver i Ungsocialismen : en krönika:

”Han [Schröder] visade sig rätt medelmåttig som skribent, med ett stelbent och sällan vidare klatschigt språk, men onekligen var han en utomordentlig ekonomisk ledare av företaget, välberäknande och punktlig i allt som gällde ekonomien.”

1906 suspenderades Schröder och Hinke Bergegrens ur det socialdemokratiska partiet och på partikongressen 1908 skedde en formell uteslutning. Schröder uteslöts med röstsiffrorna 234 mot 44.

Det första numret av Nya Folkviljan, efter Amaltheadådet i juli 1908, beslagtogs trots att tidningen inte skrivit om attentatet. Schröder greps och pressen runt om i landet vill se honom åtalad som anstiftare till sprängningen. Det fanns dock inget att åtala honom för, så han släpptes. Senare på hösten samma år höll han ett föredrag i Landskrona och för det åtalades han för prisande av brottslig handling och dömdes till straffarbete i 1 år och 3 månader.

Han deltog för Nya Folkviljans räkning på SACs konstituerande kongress i juni 1910, och tidningen blev ett viktigt stöd för SAC och fungerade som syndikalistiskt pressorgan under det första året då SAC ännu saknade en egen tidning.

Redan 1913 hade han innehaft en gummivaru- och sjukvårdsaffär i Malmö och efter att han lämnat redaktörsstolen på Nya Folkviljan koncentrerade han sig på den verksamheten om vilken Karl Fernström skriver:

”Hans goda affärssinne har senare fört honom till ett välstånd som ryktet påstår skulle ligga i miljonärzonen.”

Han avled den 20 maj 1959.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Jesu öfvernaturliga födelse : En bibelstudie jämte utlåtanden öfver dess vetenskapliga värde / af O. F. Myrberg, W. Rudin och S. A. Fries, samt genmäle å dessa uttalanden

Fritänkareförbundets Ströskrifter ; 3

Fritänkareförbundets, 1898 62   Libris
  Svar på tal 1904     Libris

Fotografier

 
Original till kliché föreställande Carl G. Schröder.

Original till kliché föreställande Carl G. Schröder.

Se Ungsocialismen - en krönika s. 113.

 
SACs konstituerande kongress i Stockholms folkets hus C-sal den 25-27 juni 1910.  Övre raden från vänster fem okända, Albert Jensen, Gustav Sjöström, Carl Flodin, Knut Lindström och Otto Andersson därefter tre okända. Mitten raden från vänster Gustav H:son Holmberg, två okända, Algot Fleicher, Hugo Lindberg, tre okända, John Andersson, okänd, Carl G Schröder, okänd och Arvid Johansson. Främre raden längst till vänster N. P. Hansson och längst till höger Ragnar Johansson.

SACs konstituerande kongress i Stockholms folkets hus C-sal den 25-27 juni 1910.

Övre raden från vänster fem okända, Albert Jensen, Gustav Sjöström, Carl Flodin, Knut Lindström, Otto Andersson och J. Degerfelt därefter två okända. Mitten raden från vänster Gustav H:son Holmberg, två okända, Algot Fleicher, Hugo Lindberg, tre okända, John Andersson, okänd, Carl G Schröder, okänd och Arvid Johansson. Främre raden längst till vänster N. P. Hansson och näst längst till höger Hjalmar Nilsson därefter Ragnar Johansson.

 

Mer om Schröder och källor

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
Anarkist och agitator : memoarer Björklund, Carl Johan (författare) Tiden 230 s.

Anarkist och agitator : memoarer

Tidens 1969

Björklund, Carl Johan 230 PDF Libris
Ungsocialismen : en krönika  Fernström, Karl (författare) 535 s.

Baksida

Ungsocialismen : en krönika

Federativs, 1950

Fernström, Karl 535 PDF Libris

I dessa två böcker finns även information om händelser som nämns i texten som Amaltheattentatet och Gula Faran.

Dessutom har vissa biografiska uppgifter hämtats från Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok del 6 1949 s. 574, Libris.

Fotnot

(1)August Andersson var senare en överlevande från Titanic. En mycket läsvärd artikel om honom publicerades i Arbetarhistoria nr 48 1988 Gula Faran på Titanic En vänster-äventyrares väg till Amerika  av Lars Engwall. Läs artikeln på Titanicnordens webbplats.