Sapira, Salomon 1894-1981

Kassör i SAC under 16 år.

Salomon Sapira föddes i Stockholm den 7 december 1894.

Salomon Sapira 

Födelsenamn: Moses Salomon Sapira

Född: 7/12 1894

Död: 25/1 1981

Föräldrar: Isac Natanael Sapira (f. 1852 d. 1929) Kristina Sofia Abelin (f. 1857 d. 1931)

Syskon: Josef Natanael Sapira (f. 1897 d. 1985)

Civilstånd: gift 1927-1969 Sigrid Maria Widlund (f. 1902 d. 1969)

Begravd: 9/3 1981 Skogskyrkogården, Stockholm (område 5, nr 21536E)

1910 tog han realskoleexamen vid Askersunds samskola efter 9 års skolgång, mycket få av SAC:s medlemmar under mellankrigstiden hade så lång utbildning.

Efter examen jobbade han mellan 1910-1913 som vikarierande tjänsteman vid Askersunds postkontor. 1913-15 arbetade han som kontorist åt AB Simon Almén & Comp. 1915-1921 arbetade han som kontorist åt AB Roberts, kända för sin tillverkning av extrakt till Champis och Julmust.

1917 gick han med i Örebro LS av SAC och en kort tid därefter valdes han till revisor i SAC. Han var kassör i Örebro LS 1918-1920.

1922 valdes han i en medlemsomröstning till kassör i SACs ekonomiska företag, Tryckeri AB Federativ en tjänst han stannade på till 1925.

Under åren 1918-1927 var han även aktiv inom den ungsocialistiska rörelsen och hade där en rad uppdrag.

Han var ledamot av SAC:s AU 1926-1927 och ledamot av distriktskommittén i Stockholm 1928-1930. 1928-1929 arbetade han som kassör åt Stockholms LS. I en medlemsomröstning efter SACs kongress 1929 valdes han till kassör i SAC och Tryckeri AB Federativ. Salomon skötte tjänsten mönstergillt fram till 1945 då han på egen begäran avgick.

Salomons bror hette Josef Sapira även han var aktiv inom den syndikalistiska rörelsen. Deras far hette Isac Nathanael Sapira, han var en polsk-judisk invandrare. 1881 konverterade han till kristendomen och det beskrev han senare i boken Jude och kristen : erfarenheter såsom jude och kristen (1892, 1898). Salomons judiska påbrå framhölls gärna av den nazistiska pressen under 1930-40-talet i avsikt att misstänkliggöra den syndikalistiska rörelsen och den antinazistiska tidningen Trots Allt i vars andelsförening, Salomon var engagerad.

Efter att han avgått som kassör fick han anställning på AB Kol & Koks vilket var ett Beijerföretag.

Salomon avled den 25 januari 1981.

Fotografier

Stockholms lokala samorganisations expedition. Från vänster: okänd, Valdemar Nordh, Algot Rosberg, Salomon Sapira och längst till höger förmodligen kassören Fagerland. Den stora porträttbilden i mitten på väggen föreställer Arvid Johansson, en av initiativtagarna till Stockholms LS bildande 1911.

Stockholms lokala samorganisations expedition. Från vänster: okänd, Valdemar Nordh, Algot Rosberg, Salomon Sapira och längst till höger förmodligen kassören Fagerland. Den stora porträttbilden i mitten på väggen föreställer Arvid Johansson, en av initiativtagarna till Stockholms LS bildande 1911.

Se: Stockholms Lokala Samorganisation 20 år s. 12 - 13.

 
Gruppbild från årskonferens med Stockholms distrikt i Klara folkets hus, 11-12 februari 1939. Sittande som nummer tre från höger: Verner Stålberg. Vid bordet mellan blommorna: Gustav Svedell. Stående i första raden som trea och femma från vänster: Valdemar Nord och Gustav Persson. Som nummer två från vänster i bakre raden: Salomon Sapira. I mitten längst bak: Filip Jansson och framför honom G. A. Kronheffer och till höger om Kronheffer: Olov Jansson och Algot Karlsson (publicerad i Arbetaren den 13 februari 1939).

Gruppbild från årskonferens med Stockholms distrikt i Klara folkets hus, 11-12 februari 1939. Sittande som nummer tre från höger: Verner Stålberg. Vid bordet mellan blommorna: Gustav Svedell. Stående i första raden som trea och femma från vänster: Valdemar Nord och Gustav Persson. Som nummer två från vänster i bakre raden: Salomon Sapira. I mitten längst bak: Filip Jansson och framför honom G. A. Kronheffer och till höger om Kronheffer: Olov Jansson och Algot Karlsson (publicerad i Arbetaren den 13 februari 1939).

 
Salomon Sapiras 80 årsdag 7/12 1974. Salomon till vänster, till höger med glasögon hans bror Josef Sapira.

Salomon Sapiras 80 årsdag 7/12 1974. Salomon till vänster, till höger med glasögon hans bror Josef Sapira.