Rosberg, Algot 1886-1939

En av amaltheamännen, redaktör för Federativs förlag.

Algot Rosberg föddes den 15 februari 1886 i Malmö. Som yngling anslöt han sig till den ungsocialistiska klubben i Malmö och till fackföreningsrörelsen genom Svenska Murareförbundets malmöavdelning.

Algot Rosberg 

Födelsenamn: Algot Florentin Rosberg

Född: 15/2 1886

Död: 3/7 1939

Föräldrar: Anders Persson Rosberg (f. 1847 d. ca 1897) Karolina Kristina Nilsson1 (f. 1854)

Syskon: Nils Adolf Waldemar (f. 1874 d. 1957) Frans Ivar Leonard (f. 1876 d. 1945) Ida Wilhelmina (f. 1879 d. 1961) Alina Josefina (f. 1881 d. ?) Antoinette Teresia (f. 1888 d. 1981)

Civilstånd: sambo 1907-1908 Amalia Natalia Agnes Malmström senare gift Andersson (f. 1884 d. 1958 - 2 barn, gift 1917-1939 Hildur Eleonora Andersson2 (f. 1891 d. 1968) - 2 barn

Barn: Henry Ernst (f. 1908 d. 1910) Agnes Florentina senare gift Hall3 (f. 1909 d. 1937) Terje (f. 1918 d. 2006) Gunnar (f. 1920 d. 1996)

Begravd: 14/7 1939 Nacka norra kyrkogård (avd. U, nr. 113)

Under hamnarbetarekonflikten 1908 utförde han jämte två andra ungsocialister, Anton Nilsson och Alfred Stern, ett bombattentat mot strejkbrytarlogementsfartyget Amalthea som låg i Malmö hamnbassäng. Vid explosionen dödades en engelsk arbetare, och några andra sårades mer eller mindre svårt. De tre skyldiga till dådet dömdes av Malmö rådhusrätt till hårda straff, Nilsson och Rosberg att mista livet och Stern till livstids straffarbete. Högsta domstolen ändrade sedermera Rosbergs straff till livstids straffarbete, och slutligen ändrades också Nilssons dom genom benådning till samma straff.

Under det oroliga året 1917 frigavs de tre av den nytillträdda Edén-Branting-ministären. Då hade sedan 1908 en opinion för deras frisläppande vuxit sig allt starkare och bl.a. resulterat i en petition som antagits vid 116 offentliga möten och som inlämnades till konungen.

Efter sin frigivning anslöt sig Algot Rosberg till SAC genom Malmö LS. I SAC gjorde han sig känd som god talare och duglig organisatör. På kongressen 1919  i Örebro representerade han Malmö och tog livlig del i debatten. Han blev samma år vald till föreståndare för Federativs förlag inom SAC, en post som han innehade till 1929.

Efter det att SAC:s dåvarande kassör gjort sig skyldig till ett bedrägeri mot organisationen fick Algot Rosberg av SAC:s AU ett tillfälligt förordnande som kassör för SAC under andra halvan av 1929.

Åren 1930-34 arbetade han sedan som ombudsman för Stockholms DK.

År 1934 kom det till en brytning med SAC, och i maj 1935 anställdes han som ombudsman i LO där han blev kvar till sin bortgång.

Algot Rosberg dog den 3 juli 1939, 53 år gammal.

 
 
 
 
 
 
 

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Amalthea
Amalthea Axel Holmströms, 1918 166 PDF Libris
Stockholms lokala samorganisation : 20 år 1911 27/9 1931

Stockholms lokala samorganisation : 20 år 1911 27/9 1931

[Tillsammans med G. A. Kronheffer]

Stockholms LS, 1931 24 PDF Libris
Uttalande om Amalthea-attentatet av Hjalmar Branting, G.H:son Holmberg, Albert Jensen, Charles Lindley, Einar Ljungberg, Gottfrid Ljungdal, Henning von Melsted, Algot Rosberg 32 s.
Uttalande om Amalthea-attentatet av Hjalmar Branting, G.H:son Holmberg, Albert Jensen, Charles Lindley, Einar Ljungberg, Gottfrid Ljungdal, Henning von Melsted, Algot Rosberg Axel Holmströms, 1913 32 PDF Libris

En utförlig skildring av omständigheterna kring Amaltheattentatet finns på sidorna 151-159 i Karl Fernström, Ungsocialismen (Federativs, Stockholm 1950), läs här.

Fotografier

 
Förlagsföreståndare Algot Rosberg, Syndikalistens förlag, Köpmangatan 27, Örebro.

Förlagsföreståndare Algot Rosberg, Syndikalistens förlag, Köpmangatan 27, Örebro.

 
Federativs förlag, Algot Rosberg 1923.

Federativs förlag, Algot Rosberg 1923.

Negativ: 38572.

 
Stockholms lokala samorganisations expedition. Från vänster: okänd, Valdemar Nordh, Algot Rosberg, Salomon Sapira och längst till höger förmodligen kassören Fagerland. Den stora porträttbilden i mitten på väggen föreställer Arvid Johansson, en av initiativtagarna till Stockholms LS bildande 1911.

Stockholms lokala samorganisations expedition. Från vänster: okänd, Valdemar Nordh, Algot Rosberg, Salomon Sapira och längst till höger förmodligen kassören Fagerland. Den stora porträttbilden i mitten på väggen föreställer Arvid Johansson, en av initiativtagarna till Stockholms LS bildande 1911.

Se: Stockholms Lokala Samorganisation 20 år s. 12 - 13.

 
Gruppbild från Algot Rosbergs 40-årsdag den 15 februari 1926. Längst upp till vänster: Sejbrandt Winter. Runt bordet: Algot Rosberg, Axel Jansson (Pass), Sigurd Andersson, Eugen Alban, A. Holmberg, Ragnar Casparsson, Waldemar Nordh, Axel Holmström, Knut W. Lånström, Edward Matsson, Arvid Toldner och Frans Severin. Bakom i högra hörnet: Karl Fernström och Axel Andersson, de båda pojkarna, Rosbergs söner Gunnar och Terje.

Gruppbild från Algot Rosbergs 40-årsdag den 15 februari 1926. Längst upp till vänster: Sejbrandt Winter. Runt bordet: Algot Rosberg, Axel Jansson (Pass), Sigurd Andersson, Eugen Alban, A. Holmberg, Ragnar Casparsson, Waldemar Nordh, Axel Holmström, Knut W. Lånström, Edward Matsson, Arvid Toldner och Frans Severin. Bakom i högra hörnet: Karl Fernström och Axel Andersson, de båda pojkarna, Rosbergs söner Gunnar och Terje.

Se Ungsocialismen - en krönika s. 450.

 
Kransnedläggning på Algot Rosbergs grav på Nacka kyrkogård. Från vänster: Axel Lindberg, Gustav Persson, Bert Ekengren och Georg Asp.

Kransnedläggning på Algot Rosbergs grav på Nacka kyrkogård. Från vänster: Axel Lindberg, Gustav Persson, Bert Ekengren och Georg Asp.

 

Affischer

 
Guldsmedshyttans LS sommarfest med tal av Algot Rosberg 1920.

Guldsmedshyttans LS sommarfest med tal av Algot Rosberg 1920.

xl 413

 

Kuriosa

 
Amaltheamännen
 
Amalthea 2008

Alfred Stern, Anton Nilsson och Algot Rosberg.
Till hundraårsmlnnet av Amaltheamännens kamp för Arbete, Frihet och Bröd. Malmö den 13 juli 2008. Malmö Ungsocialistiska klubb.

 

Fotnoter

1Uppgiften om namn kommer från CD-skivan Sveriges befolkning 1890 enligt Svenska folkrörelser. 1, Nykterhetsrörelse. Politisk arbetarrörelse. Fackföreningsrörelse. Folkbildning. Kooperation (1936) hette hon Carolina Lindell.

 2Hildur Rosberg var syster till John Andersson i en dödsruna i Arbetaren nr 39 1968 står det att hon var anställd på SAC:s medlemsregister under 7-8 år från mitten-slutet av 1920-talet och framåt. C. J. Björklund berättar i Dömda till döden att han tillsammans med Hildur förde smuggelgods till Algot som då satt i Härlandafängelset. Fotografier här.

3I SAC:s arkiv finns ett brev från Knut Lindström, som var Rosbergs ombud, till advokat Henning von Melstedt. Det handlar om en rättegång som hölls 1913 vilken behandlade om Algot Rosbergs rätt till sitt barn. Läs här.