Rüdiger, Helmut 1903-1966

Tyskfödd journalist, författare, översättare och syndikalistisk teoretiker. Han kom till Sverige som flykting våren 1939 och stannade sedan här.

Helmut Rüdiger tog 1922 inträde i tyska anarkosyndikalistiska FAUD, där han 1928 blev redaktör för FAUD:s tidning Der Syndikalist. Besviken över nazisternas förestående övertagande av makten i Tyskland lämnade han 1932 Tyskland för Spanien. Han verkade i Spanien bl.a. i spanska syndikalistiska CNT:s Internationella Presstjänst och blev 1936 sekreterare i IAA, den syndikalistiska internationalen. Efter en del vistelser också i Frankrike kom han 1939 till Sverige.

Helmut Rüdiger 

Födelsenamn: Hugo Helmut Rüdiger

Född: 22/1 1903

Död: 9/6 1966

Föräldrar:  

Civilstånd:

Begravd: 6/6 1967 Solna kyrkogård (avd. 35, nr. 586)

Han medarbetade i Sverige med artiklar framför allt i Arbetaren, i vars redaktion han så småningom blev utrikesredaktör. Till att börja med skrev han under pseudonymer, vanligen H. Rodriguez eller Ivar Bergegren. Han bidrog under åren 1939-50 också med artiklar i SAC:s tidskrift Syndikalismen. Dessa hans artiklar i Syndikalismen finns numera scannade och åtkomliga på nätet; läs här.

Helmut Rüdiger var grundligt insatt i Spaniens politiska och fackliga förhållanden och hade betydande teoretiska kunskaper om den internationella arbetarrörelsen, särskilt då om den frihetliga socialismen. Från Sverige fortsatte han den vidlyftiga korrespondens rörande anarkistiska och syndikalistiska ting som han påbörjat i Tyskland, Spanien och Frankrike. Han medarbetade också med artiklar och skrifter i andra länder och på andra språk än svenska.

Rüdiger dog under ett Spanienbesök i juni 1966 av en hjärtattack.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Federalismen två delar i en volym; Federalismen: Bidrag till en frihetens historia Rüdiger, Helmut (författare) Federalismen: I svensk självstyrelse- och folkrörelsehistoria Bergkvist, Karl (författare) 678 s.

Federalismen två delar i en volym : Federalismen: Bidrag till en frihetens historia : Federalismen: I svensk självstyrelse- och folkrörelsehistoria

Tillsammans med Karl Bergkvist

Federativs, 1947 678

PDF (1)

PDF (2)

Libris
Socialism i frihet Rüdiger, Helmut (författare) 172 s.
Socialism i frihet Federativs, 1970 172 PDF Libris

Det finns många fler skrifter, se även bibliografin över böcker och artiklar av Helmut Rüdiger.

I arkivet på sac.se finns mer material av och om Helmut Rüdiger, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Lyssna

Helmut Rüdiger berättar om Syndikalismens internationella utbredning under storhetstiden och pratar lite om SAC:s nyordning och internationella engagemang. Från CKs årsmöte 1959 9 minuter långt. Lyssna här.

Fotografier

SACs kongress 1953, från vänster: Helmut Rüdiger, Bernando Merino och Fritz Linow.

SACs kongress 1953, från vänster: Helmut Rüdiger, Bernando Merino och Fritz Linow.

 
Albert de Jong, Helmut Rüdiger och Evert Arvidsson i Paris i samband med IAA:s kongress 195?

Albert de Jong, Helmut Rüdiger och Evert Arvidsson i Paris i samband med IAA:s kongress 195?

 
Redaktionsmöte på Arbetarens redaktionen på Sveavägen 98, i mars 1957. Sittande från vänster: Viveka Heyman, Armas Sastamoinen, Allan Degersand, Bengt Stymnevall, Helmut Rüdiger, Paul Zimmerling, Edvard Ramström, Kurt Vastad, Kurt Salomonsson, Birgitta Rembe, Birgitta Stenberg och Olle Wikström. Stående Karl Bergkvist (bakom Vastad) och Evert Arvidsson (under klockan).

Redaktionsmöte på Arbetarens redaktionen på Sveavägen 98, i mars 1957. Sittande från vänster: Viveka Heyman, Armas Sastamoinen, Allan Degersand, Bengt Stymnevall, Helmut Rüdiger, Paul Zimmerling, Edvard Ramström, Kurt Vastad, Kurt Salomonsson, Birgitta Rembe, Birgitta Stenberg och Olle Wikström. Stående Karl Bergkvist (bakom Vastad) och Evert Arvidsson (under klockan).

Se Arbetaren - en fri tidning s. 153 (där det dock uppges att bilden är tagen 1956).

 
SACs jubileumskongress 1960. Från vänster: Louis Mercier, Helmut Rüdiger, Albert de Jong, Anton Johansson och okänd.

SACs jubileumskongress 1960. Från vänster: Louis Mercier, Helmut Rüdiger, Albert de Jong, Anton Johansson och okänd.

Affischer

 
Stockholms LS Bert janson talar över ämnet giv frihet åt Zensl Mühsam och Helmut Rüdiger över ämnet Erik Mühsam, hans liv och verk 1949.

Stockholms LS Bert Janson talar över ämnet giv frihet åt Zensl Mühsam och Helmut Rüdiger över ämnet Erik Mühsam, hans liv och verk 1949.

 
Helmut Rüdiger talar om krigsfara och fredsförhoppningar.

Helmut Rüdiger talar om krigsfara och fredsförhoppningar.

L 1955_002