Nygårds, Sven 1913-1990

Sven Nygårds var inom SAC agitator, ombudsman och federationssekreterare.

Han var född 27/9 1913 och växte upp på en mindre gård i Ore socken i Dalarna. Vid 14 års ålder började han som skogsarbetare för att senare övergå till byggnads- och anläggningsbranschen. I maj 1931 gick han in i Furudals LS.

Sven Nygårds 

Födelsenamn: Sven Lennart Nygårds

Född: 27/9 1913

Död: 12/8 1990

Föräldrar: 

Syskon: 

Civilstånd:

Barn:

Begravd: 2/10 1990 Gävle skogskyrkogård (kv. Skogs Minneslunden, nr. 1)

Han deltog som syndikalistisk ungdomsklubbist i de s.k. röda cykelpatrullernas aktiviteter, ett slags agitationsturnéer. Man cyklade några tillsammans, bodde i tält eller hölador och livnärde sig på att sälja litteratur och kanske ta ett eller annat ströjobb. I uppgiften ingick också att, då tillfälle gavs eller då det krävdes, hålla föredrag, och Nygårds blev en god talare.

 
Under merparten av sin yrkesverksamma tid fram till pensioneringen 1979 verkade Sven Nygårds sedan i SAC:s tjänst. Listan över anställningar i SAC är diger:

  • Hälsinglands distrikt, agitator (1937-38)
  • Norrbottens distrikt, agitator/ombudsman (1944-47, Kiruna)
  • Gästriklands distrikt, ombudsman (1947-48, Gävle)
  • Norrlandsfolket, platsexpeditör/journalist (1948-49, Malmberget-Gällivare)
  • Arbetaren, ombud i Gästrike/Hälsingland (1949-50, Gävle)
  • Trävaruindustridepartementet, senare med namnet Skogsbruksfederationen, ombudsman/agitator (1950-60, Gävle)
  • Byggnadsindustridepartementet i Värmland, ombudsman  (1960, Karlstad)
  • Byggnadsindustridepartementet, senare med namnet Byggnadsfederationen, sekreterare (1960-79, Gävle)

När riksorganisationen Frihetliga Kommunalfolket, med mål att verka för de frihetliga idéerna också inom kommunalpolitiken men helt fristående från SAC, bildades i Gävle 1954 var han en av grundarna.

Joe Hill, den svensk-amerikanske agitatorn och protestsångaren, var uppvuxen i fastigheten Nedre Bergsgatan 28 i Gävle. Sven Nygårds blev initiativtagare till att SAC inköpte fastigheten. Efter renovering och ombyggnad kunde Joe Hill-gården invigas 1971, med ett bevarat minnesrum eller Joe Hill-museum men också med lokaler för SAC. Sven Nygårds var in i det sista – han dog 12/8 1990 – ordförande i Joe Hill-stiftelsen1 och aktiv i arbetet med gården och museet där.
 

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Arbetarna kräver medbestämmanderätt : LS-SAC, ett alternativ för byggnadsarbetarna Byggnadsfed, 1970 & 1971 15   Libris (1970)
Medbestämmanderätt, jämlikhet, full sysselsättning : LS-SAC, den syndikalistiska organisationen Nygårds, Sven (författare) 15 s.
Medbestämmanderätt, jämlikhet, full sysselsättning : LS-SAC, den syndikalistiska organisationen Byggnadsfed, 1971 15 PDF Libris
Rätten till arbete i teori och praktik Nygårds, Sven (författare) 3. uppl. 42 s.
Rätten till arbete i teori och praktik

Federativs, 1963

Byggnadsdep, 1962

42 PDF (1963) Libris (1963)
Vi anklagar Nygårds, Sven (författare) 47 s.
Vi anklagar Byggnadsfed, 1966 47 PDF Libris

I arkivet på sac.se finns mer material av och om Sven Nygårds, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Fotografier

Fler fotografier finns här.

Baksidestexten till denna bild från 1936 lyder som följer: ''Den syndikalistiska ungdomsrörelsen här i landet har under sommaren ett flertal agitationspatruller ute på skilda håll. Här är patrullen som genomkorsat Hälsingland under juli månad. Det är tvenne käcka dalapojkar, Einar Stråhle, Älvdalen och Sven Nygårds, Furudal."

Baksidestexten till denna bild från 1936 lyder som följer: ''Den syndikalistiska ungdomsrörelsen här i landet har under sommaren ett flertal agitationspatruller ute på skilda håll. Här är patrullen som genomkorsat Hälsingland under juli månad. Det är tvenne käcka dalapojkar, Einar Stråhle, Älvdalen och Sven Nygårds, Furudal."

Fotograf: J. Cardell, Järvsö

 
Syndikalistiska ungdomsförbundets centralstyrelse, 1930-talet. Stående från vänster: okänd, Folke Lagerlöf, okänd, Holger Carlsson, okänd, Olov Janson och okänd. Sittande i mitten: Sven Nygårds.

Syndikalistiska ungdomsförbundets centralstyrelse, 1930-talet. Stående från vänster: okänd, Folke Lagerlöf, okänd, Holger Carlsson, okänd, Olov Janson och okänd. Sittande i mitten: Sven Nygårds.

 
Gruppbild från supé 1953.

Gruppbild från supé 1953. Stående från vänster: tre okända, Sven Nygårds, J. W. Larsson, Torsten Holm, två okända och Folke Lagerlöf. Sittande som nummer två från höger: Martin Höglund.

Fotograf: J-berg, Gävle.

 
Sven Nygårds i talarstolen vid en konferens i Gävle folketshus.

Sven Nygårds i talarstolen vid en konferens i Gävle folketshus.

 
Gävle LS och SAC:s federationers gemensamma kontor på Södra Skeppsbron 14 B i Gävle den 14 april 1966. Från vänster: Sven Nygårds, Inger Axelsson, Ernst Westlin, Barbro Engstrand och Gunnar Ekblom.

Gävle LS och SAC:s federationers gemensamma kontor på Södra Skeppsbron 14 B i Gävle den 14 april 1966. Från vänster: Sven Nygårds, Inger Axelsson, Ernst Westlin, Barbro Engstrand och Gunnar Ekblom.

 
Gruppbild från Gävle lokala samorganisations 50 års jubileum på restarangen vid Gävle travbana i april 1966. I talarstolen: Sven Nygårds.

Gruppbild från Gävle lokala samorganisations 50 års jubileum på restarangen vid Gävle travbana i april 1966. I talarstolen: Sven Nygårds.

 

Noter

1Joe Hill-stiftelsen var aldrig en stiftelse det var en förening. Föreningen finns fortfarande nu under namnet Joe Hill-sällskapet.