Ljungdahl, Gottfrid 1881-1918

Syndikalistisk agitator, broschyrförfattare, journalist och översättare.

Gottfrid Ljungdahl föddes i Ärtemark i Dalsland den 25 oktober 1881 i ett välbärgat hem där familjen drev någon form av handelsverksamhet med bokhållare, drängar och pigor anställda. 1901 avlade han studentexamen och påbörjade hösten samma år studier vid Högskolan i Göteborg där han var inskriven till 1906.

Gottfrid Ljungdahl 

Födelsenamn: Anders Gottfrid Ljungdahl

Född: 25/10 1881

Död: 22/5 1918

Föräldrar: Abraham Petersson (f. 1826 d. 1891) Johanna Otiliana Olsson (f. 1847 d. 1932)

Halvsyskon (faderns): Alma Pettersson (f. 1858 d. 1934)

Syskon: Elvira (f. 1878 d. 1881) Gunnar (f. 1886 d. 1886) Gerda Natalia (f. 1887 d. 1887)

Begravd:

Sannolikt kom han i kontakt med arbetarrörelsen omkring 1904. John Andersson skrev i Rebell i klassamhälle och välfärdsstat:

”En kväll inträdde på Kafé Verdandi tre studenter, vilkas vita studentmössor hade prytts med bokstäverna IR. Vad betydde detta? Jo, just då pågick en renhållningskonflikt, som väckte stor uppmärksamhet, i första hand därför att en del studenter uppträdde som strejkbrytare. De utförde således renhållningsarbete i de strejkande arbetarnas ställe. De tre studenterna, som kom till Kafé Verdandi, ville inför de unga arbetarna därstädes demonstrera sin protest mot strejkbrytarstudenterna genom initialerna IR, vilket fick utläsas: ”Icke renhållare”.

De tre studenterna blev sedermera kända och framstående män inom svensk arbetarrörelse. Deras namn var Z. Höglund(1), Fredrik Ström(2) och Gottfrid Ljungdahl Jag vet ej om detta var deras första möte med arbetarrörelsen, men mycket talar därför.

Vi arbetarpojkar knöt omedelbart kontakt med dem och gemensamt med ungdemokraterna samlades vi i det stora rummet och vid en kopp kaffe utbytte tankar i teoretiska och aktuella problem.

De tre studenterna kom sedan ofta till Kafé Verdandi. Z. Höglund och Fredrik Ström bänkade sig med ungdemokraterna i deras samlingsrum, medan Gottfrid Ljungdahl kände sig bäst hemma hos ungsocialisterna…”

Gottfrid anslöt sig snart till ungsocialisterna i Göteborg och utbildade sig till talare och föreläsare. I tidningen Brand nr 1 1905 rapporteras att han hållit ett föredrag:

”En god kamrat och en stor förmåga ha vi fått i fil. kandidaten Ljungdahl, som med
sina väckande revolutionära föredrag gör vår rörelse en oskattbar tjänst.”

Under 1907 skriver han sina första dokumenterade artiklar i tidningarna Brand och Nya Folkviljan, han representerade Göteborg på socialistiska ungdomsförbundets kongress, detta år utkom också hans första tryckta skrift.

Ekonomiskt hade Gottfrid det mycket dåligt ställt men under hösten 1907 väljs han till redaktör för tidningen Lysekilskuriren, en tidning som gavs ut med 2 nummer per vecka. Gottfrid styrde snart tidningen i ungsocialistisk riktning. Där han också i en rad artiklar introducerade syndikalismen för Bohusläns arbetare. Under 1908 tog han ställning för Daniel de Leons(3) åsikter och under 1909 förespråkade han industriförbundsprincipen istället för lokala samorganisationer, vilka han var motståndare till.

Gottfrids redaktörsarbete och hans aktiva agitation ledde till bildandet av många ungsocialistiska klubbar. 1908 hade Bohusläns socialdemokrater fått nog och de försökte få honom avsatt som redaktör för Lysekilskuriren men de misslyckades. I april 1909 gjorde socialdemokraterna ett nytt försök att få kontroll över tidningen och denna gång lyckades de få honom avsatt, i en votering om tidningen skulle ha en socialistisk eller socialdemokratisk riktning segrade den socialdemokratiska linjen knappt.

En konsekvens av detta var att fortsatt utgivning av broschyrserien Syndikalistiskt bibliotek fick avbrytas med endast en broschyr utkommen.

För en artikel i Lysekilskuriren dömdes Gottfrid till 500 kr i bötesstraff ett belopp som han satt av på Uddevalla fängelse.

Efter SACs bildande 1910 reste han som agitator för SAC. Gottfrids hälsa försämras dock och verksamheten med resande agitation upphör. 1912 ges SACs första broschyr ut författad av Gottfrid. Under de åren därefter skriver han sporadiskt i den syndikalistiska och ungsocialistiska pressen. Tidvis redigerade han de internationella bulletinerna i tidningen Syndikalisten istället för Albert Jensen.

Den 22 maj 1918 avled Gottfrid i sitt hem i Bön, Ärtemarks socken efter att ha varit sjuk i lungsot under flera år.

Lennart K Persson skriver så här i Arbetaren 27/6 1968 om Gottfrids skriftställarskap:

”Såsom publicist visar han prov på en stor beläsenhet och en fruktbar framställningskonst, fri från den vanliga fraseologin.”

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Brotten, deras orsaker och bekämpande, eller En vidräkning med klassamhället Aurora, 1907 16   Libris
Den revolutionära syndikalismen och dess innebörd Ljungdahl, G. (författare) 11 s.

Den revolutionära syndikalismen och dess innebörd

Upplaga 5000

Även utgiven 1920 samt på finska 1922

SAC, 1912 11 PDF Libris
Samhällsutvecklingen och revolutionen Ljungdal, Gottfrid (författare) 47 s.
Samhällsutvecklingen och revolutionen Ungsocialistiska partiets, 1910 47 PDF Libris
Uttalande om Amalthea-attentatet av Hjalmar Branting, G.H:son Holmberg, Albert Jensen, Charles Lindley, Einar Ljungberg, Gottfrid Ljungdal, Henning von Melsted, Algot Rosberg 32 s.
Uttalande om Amalthea-attentatet av Hjalmar Branting, G.H:son Holmberg, Albert Jensen, Charles Lindley, Einar Ljungberg, Gottfrid Ljungdal, Henning von Melsted, Algot Rosberg Axel Holmströms, 1913 32 PDF Libris
Vad vill syndikalismen?

Vad vill syndikalismen?

Även utgiven 1912 samt på finska 1922

SACs, 1920 12  

Libris 1

Libris 2

           
  Finska        
 

Mitä tahtoo syndikalismi? : Suomennos

Utgiven på svenska 1912 och 1920

SAC, 1922     Libris

Översättningar

Förteckningen är inte komplett.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Blad ur spanska proletariatets historia till tioårsdagen av Michel Angiolillos avrättning Roller, Arnold (författare) (pseud. för Nacht, Siegfried) Göteborgs socialistklubbars förlag (utgivare) 40 s.

Blad ur spanska proletariatets historia till tioårsdagen av Michel Angiolillos avrättning

Av Roller, Arnold (pseud. för Nacht, Siegfried)

Göteborgs socialistklubbars, 1908 40 PDF Libris
Syndikalism och socialism : föredrag 51 s.

Syndikalism och socialism : föredrag hållna av  Lagardelle, Labriola, Michels, Kritchewsky, Griffuelhes

Artiklar av Lagardelle, Hubert & Labriola, Arturo & Michels, Robert,  Kritchewsky, Boris & Griffuelhes, Victor

Även utgiven 1909

Ungsocialistiska partiets, 1916 51 PDF Libris
Syndikalistiskt bibliotek -Syndikalism och socialism av Lagardelle, Labriola, Michels, Kritschewsky och Griffuelhes.

Syndikalistiskt bibliotek -Syndikalism och socialism av Lagardelle, Labriola, Michels, Kritschewsky och Griffuelhes

Artiklar av Lagardelle, Hubert & Labriola, Arturo & Michels, Robert,  Kritchewsky, Boris

Även utgiven 1916

Lysekils socialistiska klubb, 1909 32 PDF Libris

Fotnot

(1)Läs om Zäta Höglund i Svenskt biografiskt lexicon.

(2)Läs om Fredrik Ström i Svenskt biografiskt lexicon.

(3)Se vidare biografin om Johan Sandgren (länk) för information om Daniel de Leon

Källor

Anmärkning

Två gestalter från en brytningstid: Robert Hammarstrand och Gottfrid Ljungdal 12 s. Särtryck ur Dalslänningen 1959 av Ivan Löfgren, Libris, har inte varit tillgänglig för denna biopgrafi.