Lindström, Knut 1874-1933

Ledamot av Lundakommittén och SAC:s första kassör.

Knut Lindström föddes den 13 januari 1874.

Knut Lindström 

Födelsenamn: Knut Otto Leonard Lindström

Född: 13/1 1874

Död: 21/7 1933

Föräldrar: Carl Johan Constantin Lindström (f. 1839) Carolina Sofia Broberg (f. 1833)

Syskon: Carl Johan (f. 1863) Maria Christina Carolina (f. 1866) Peter Magnus Julius (f. 1869) Anders Samuel (f. 1877) Hanna Sofia (f. 1880)

Civilstånd: gift 1904-1933 Elida Josefina Svensson (f. 1881 d. 1946)

Barn: dotter (f. 1906?) adopterad son (f. 1918)

Fabriksarbetare, i en olycka vid Höganäsbolagets lerkärlstillverkning drogs han in i maskineriet och efter detta amputerades hans underben av läkarna. C. J. Björklund berättar i sin självbiografi att han trots det sprang otroligt kvickt och kunde hoppa av en spårvagn i full fart.

Var tidigt en aktiv deltagare i debatten om fackföreningarnas organisation, tex i artiklar i tidningen Arbetet 1908 förespråkade han att LO:s olika förbund skulle omvandlas till ett enda förbund.

Var ordförande i Lundakommittén som från januari 1910 förberedde SAC:s bildande. Tillsammans med Gustav Sjöström [länk till biografi] skrev han broschyren Sveriges Arbetares Centralorganisation byggd på lokala samorganisationer.

Han deltog på SACs konstituerande kongress 1910 och valdes där till ledamot av organisationens första arbetsutskott (AU). Då SAC:s AU konstituerade sig utsågs han till SAC:s kassör.  Kassörsuppdraget blev först flera år senare en avlönad tjänst.

Han kvarstod som ledamot av AU och kassör till 1917 då han i en medlemsomröstning valdes till redaktör för tidningen Syndikalisten som då kom ut med två nummer per vecka.

SACs första lokal var i hans bostad i Bjuv 1910-1911. Den 1 oktober 1911 flyttade både han och SACs expedition till Malmö.

I oktober 1919 lämnade han tidningen Syndikalisten för att ansvara för SAC:s tryckeri. 1920-1921 var han kassör för SAC:s ekonomiska företag.

1921 emigrerade Knut till USA tillsammans med sin fru, dotter och adopterade son detta efter att han vunnit pengar i ett lotteri. Den 14 april landsteg han i New York. Knut verkar dock ha gått i planer att flytta tillbaks till Sverige då han under hösten 1921 sökte funktionärstjänsten som kassör i Tryckeri AB Federativ i den medlemsomröstning som följde valdes dock Salomon Sapira.

Amerikansk medborgare blev Knut den 26 mars 1929 och hans identitet/uppgifter  intygades då av den betydelsefulla syndikalistiska teoretikern Johan Sandgren. [länk till biografi]

I Chicago startade Knut ett hönseri. Han omkom i en brand i hönseriet den 21 juli 1933.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Sveriges arbetares centralorganisation byggd på lokala samorganisationer : en kort framställning av dess mål och medel, administrations- och organisationsform och dess taktik med hänsyn till ekonomisk och industriell utveckling 32 s.
Sveriges arbetares centralorganisation byggd på lokala samorganisationer : en kort framställning av dess mål och medel, administrations- och organisationsform och dess taktik med hänsyn till ekonomisk och industriell utveckling

Lundakommittén & SAC

Utgiven 1910, 1913, 1914, 1925

32

PDF (1910)

PDF (1913)

PDF (1925)

Libris (1910)

Libris (1925)

I arkivet på sac.se finns mer material av och om Knut Lindström, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Fotografier

Lundakommittén. Karl Nilsson, kopparverksarbetare (Helsingborg), Otto Andersson, mureriarbetsman (Helsingborg), sekr., Anton Andersson, gruvarbetare (Hyllinge), Knut Lindström, fabriksarbetare (Bjuv), ordf., Gustav Sjöström, bokbinderiarbetare (Lund), kassör.

Lundakommittén. Karl Nilsson, kopparverksarbetare (Helsingborg), Otto Andersson, mureriarbetsman (Helsingborg), sekr., Anton Andersson, gruvarbetare (Hyllinge), Knut Lindström, fabriksarbetare (Bjuv), ordf., Gustav Sjöström, bokbinderiarbetare (Lund), kassör.

 
SACs konstituerande kongress i Stockholms folkets hus C-sal den 25-27 juni 1910.  Övre raden från vänster fem okända, Albert Jensen, Gustav Sjöström, Carl Flodin, Knut Lindström och Otto Andersson därefter tre okända. Mitten raden från vänster Gustav H:son Holmberg, två okända, Algot Fleicher, Hugo Lindberg, tre okända, John Andersson, okänd, Carl G Schröder, okänd och Arvid Johansson. Främre raden längst till vänster N. P. Hansson och längst till höger Ragnar Johansson.

SACs konstituerande kongress i Stockholms folkets hus C-sal den 25-27 juni 1910.

Övre raden från vänster fem okända, Albert Jensen, Gustav Sjöström, Carl Flodin, Knut Lindström, Otto Andersson och J. Degerfelt därefter två okända. Mitten raden från vänster Gustav H:son Holmberg, två okända, Algot Fleicher, Hugo Lindberg, tre okända, John Andersson, okänd, Carl G Schröder, okänd och Arvid Johansson. Främre raden längst till vänster N. P. Hansson och näst längst till höger Hjalmar Nilsson därefter Ragnar Johansson.

 
Huset i Bjuv, SAC:s första expedition 1910-1911 och Knut Lindströms bostad.

Huset i Bjuv, SAC:s första expedition 1910-1911 och Knut Lindströms bostad.

 
Syndikalistens redaktion i Malmö. Frans Severin för pennan längst till vänster. Mittemot sitter Knut Lindström. Rudolf Holmö vänder ryggen till.

Syndikalistens redaktion i Malmö. Frans Severin för pennan längst till vänster. Mittemot sitter Knut Lindström. Rudolf Holmö vänder ryggen till.