Lindstam, Edvin 1886-1951

Chefredaktör 1925-51 för den syndikalistiska tidningen Norrlandsfolket.

Edvin Lindstam föddes 9/12 1886 i Norrköping. Fadern var bagare, och sonen valde i unga år dennes yrke. Han var medlem i Socialdemokratiska partiet och organiserad i Bageriarbetareförbundet 1903-17, därefter organiserad i SAC.

Edvin Lindstam 

Födelsenamn: Edvin Valfrid Bernhard Lindstam

Född: 9/12 1886

Död: 4/10 1951

Föräldrar: Alfred Lindstam (f. d.) Emilia Lindstam (f. d.)

Syskon: Birger (f. d.) Ragnar (f.  d.)

Civilstånd: gift 1921-19-? Magda Viktoria Nilsson (f. 1892 d. )

Barn:

Begravd: 12/11 1951 Norrköpings krematorielund (kv. 6, nr. U016322) överflyttad från Jukkasjärvi, Kiruna krematorium

Liksom sina båda bröder Birger och Ragnar anslöt han sig till Norrköpings ungsocialistiska klubb. Uppmärksammad för sin talarbegåvning kom han snart ut i agitationsarbetet för ungsocialismen och blev en efterfrågad föredragshållare. Åren 1910-11 vistades han en del i Tyskland, Frankrike och Belgien. En tid 1914 bodde han i Göteborg och tillhörde då Hagaklubben där.

Under 1910-talet gjorde han agitationsresor också för den syndikalistiska rörelsen.

1919 anmodades han att komma till Örebro för ett vikariat som journalist på Syndikalisten, tidningen Arbetarens föregångare. Han antog erbjudandet och blev kvar där tills Arbetaren startades i Stockholm 1922. I dennas redaktion blev han först nattredaktör, sedan facklig redaktör och därefter utrikesredaktör. 1925 startade SAC Norrlandsfolket i Kiruna. Han tillträdde som chefredaktör där.

Edvin Lindstams starka fördömanden av Nazityskland i sina ledare under andra världskriget fick till följd att tidningen upprepade gånger konfiskerades. För invånarna i Narvik blev Norrlandsfolket under den tyska ockupationen av Norge den enda tidning som ocensurerat skildrade vad som utspelades på krigsskådeplatserna ute i världen. Tidningen smugglades över gränsen av bland andra SJ:s lokförare. För sin hjälp till Norge och sitt djärva kritiserande av den nazistiska regimen tilldelades Edvin Lindstam efter kriget norska Haakon-medaljen.

Edvin Lindstam representerade vid flera tillfällen SAC internationellt. Bl.a. deltog han jämte Frans Severin vid den kongress i Berlin vid vilken IAA, den syndikalistiska internationalen, bildades 1922.

Under SAC:s kongress 1950 pockade Norrlandsfolkets ekonomiska svårigheter på uppmärksamhet. En fortsatt utgivning säkrades genom kontingenthöjning och nedläggning av tidskriften Syndikalismen, men följande år tvingades centralkommittén fatta beslut om Norrlandsfolkets avveckling. Den 30 november 1951 slutade den att utkomma som syndikalistisk tidning.

Edvin Lindstam avled kort dessförinnan. Han dog av hjärtslag 4/10 1951 64 år gammal.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Kiruna LS 1910-1930 : minnesskrift utgiven med anledning av LS tjugoåriga tillvaro Kiruna LS, 1930 47   Libris
Organisationsformerna : till belysande av frågan industriförbund eller klassorganisation Lindstam, Edvin (författare) 32 s.

Organisationsformerna : till belysande av frågan industriförbund eller klassorganisation

Upplaga 150 000

Även utgiven 1931, 1933

SAC, 1924 32 PDF Libris
 

Organisationsformerna : Till belysande av frågan industriförbund eller klassorganisation

Även utgiven 1924, 1933

SAC, 1931     Libris
 

Organisationsformerna : Till belysande av frågan industriförbund eller klassorganisation

Upplaga 3000

Även utgiven 1924, 1931

SAC, 1933 30   Libris
Parlamentarisk eller ekonomisk kamp Lindstam, Edvin (författare) 8 s.

Parlamentarisk eller ekonomisk kamp

Upplaga 100 000

SAC, 1920 8 PDF Libris
 

Riksdan som lurar oss

Upprop se Ungsocialismen en krönika s 306

SUP, 1914      

Avsnitt i antologier, förord i andras skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Revelj : propagandatidning

Revelj : propagandatidning 

Tillfällighetstidning

Upplaga 20 000

Avsnittet När IAA bildades - några minnen från kongressen i Berlin 1922

SAC, 1949 8 PDF Libris
Vad är och vad vill syndikalismen

Vad är och vad vill syndikalismen : Syndikalismen och den direkta aktionens metod : Syndikalistiska organisationsformer : Syndikalismens mål

Även utgiven 1929

Avsnittet Syndikalistiska organisationsformer

Federativs, 1923 32 PDF Libris
Vad är och vad vill syndikalismen : Syndikalismen och den direkta aktionens metod  / Ragnar Casparsson. Syndikalistiska organisationsformer  / Edvin Lindstam. Syndikalismens mål / Frans Severin 32 s.

Vad är och vad vill syndikalismen :  Syndikalismen och den direkta aktionens metod :  Syndikalistiska organisationsformer :  Syndikalismens mål

Även utgiven 1923

Avsnittet Syndikalistiska organisationsformer

Federativs, 1929 32  

Libris 1

Libris 2

Fotografier

Fler fotografier här.

 
Agitationsturné i Gästrikland tidigt 1920-tal. Gerhard Englund till vänster bakom han som håller Arbetaren, Erik Westberg sitter på flaket med ryggen mot hytten och stående bakom lastbilen Johan Andersson. Albert Jensen står och håller Brand och på hans vänstra sida Edvin Lindstam.

Agitationsturné i Gästrikland tidigt 1920-tal. Gerhard Englund till vänster bakom han som håller Arbetaren, Erik Westberg sitter på flaket med ryggen mot hytten och stående bakom lastbilen Johan Andersson. Albert Jensen står och håller Brand och på hans vänstra sida Edvin Lindstam.

 
Edvin Lindstam sittande i mitten, kan vara tidningen Norrlandsfolkets redaktion 1928.

Edvin Lindstam sittande i mitten, kan vara tidningen Norrlandsfolkets redaktion 1928.

Fotograf: Borg Mesch, Kiruna.

 
Heminterör från Kiruna med bl a tidningen Norrlandsfolkets redaktör Edvin Lindstam som nr 2 och J. A. Holm som nr 4 från vänster.

Heminterör från Kiruna med bl a tidningen Norrlandsfolkets redaktör Edvin Lindstam som nr 2 och J. A. Holm som nr 4 från vänster.

 
Representanter från Norr- och Västerbotten vid SAC:s åttonde kongress i Klara Folkets hus, Stockholm, 4-12/9 1932.

Representanter från Norr- och Västerbotten vid SAC:s åttonde kongress i Klara Folkets hus, Stockholm, 4-12/9 1932. Sigurd Carlsson stående längst till vänster. Edvin Lindstam sittande längst till vänster.

Fotograf: J Cardell.

[Originalet finns i G Öbergs personarkiv vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten.]

 
Edvin Lindstam, tidningen Norrlandsfolkets chefredaktör. I talarstolen vid Stockholms LS 1 majmöte i Kronobergsparken 1940 (foto Arvidsson, publicerad i Arbetaren den 2 maj 1940 och den 2 maj 1949).

Edvin Lindstam, tidningen Norrlandsfolkets chefredaktör. I talarstolen vid Stockholms LS 1 majmöte i Kronobergsparken 1940 (foto Arvidsson, publicerad i Arbetaren den 2 maj 1940 och den 2 maj 1949).

 

Affischer

 
Okänd ort troligen Örebro; Ungsocialistiska partiet föredrag av Edvin Lindstam om militarismen 1914.

Okänd ort troligen Örebro; Ungsocialistiska partiet föredrag av Edvin Lindstam om militarismen 1914.

xl 234

 
Kolmårdens LS föredrag av Edvin Lindstan om hungersolidaritet och hungerrevolter 1918.

Kolmårdens LS föredrag av Edvin Lindstam om hungersolidaritet och hungerrevolter 1918.

 
SAC: Skolningsmötesaffisch Edvin Lindstam om den lokala samorganisationen 1919.

SAC: Skolningsmötesaffisch Edvin Lindstam om den lokala samorganisationen 1919.

 
Hälleforsnäs LS Storfest med tal av Edvin Lindstam 1920.

Hälleforsnäs LS; fest med tal av Edvin Lindstam 1920.

xl 412

 
Örebro LS Edvin Lindstam talar om krisen, arbetslösheten och enhetsfronten 1922.

Örebro LS Edvin Lindstam talar om krisen, arbetslösheten och enhetsfronten 1922.