Lätt, Nisse 1907-1988

Nisse Lätt var anarkist, spanienfrivillig, syndikalistisk ungdomsklubbist och agitator.

Han föddes 30/12 1907, växte upp på en gård i Sörmland och rymde till sjöss vid 17 års ålder.

Nisse Lätt 

Födelsenamn: Nils Olof Lätt

Född: 30/12 1907

Död: 14/1 1988

Föräldrar: Nils Fredrik Lätt (f. 1863 d. 1931) Anna Tilda Olsson (f. 1870 d. 1929)

Syskon: Karl Erik (f. 1904 d. 1984) Arne Fredrik (f. 1909, emigrerade till Kanada 1928) Johan Bertil (f. 1912 d. 1983) Gudrun Karolina Matilda, gift Eriksson (f. 1913 d. 2001)

Begravd: 1/3 1988 Göteborgs västra kyrkogård (kv. Minneslund/Askgravlund, nr. 1)

Kring nyåret 1937 begav han sig som frivillig till Spanien och det inbördeskrig som rasade där sedan Francos militärkupp i juli. Han anslöt sig till det anarkosyndikalistiska milisförbandet Columna Durruti men fick snart ena ögat förstört av granatsplitter. Under den fortsatta halvårslånga vistelsen i Spanien bodde och arbetade han på ett kollektiviserat jordbruk i Aragonien. Sina upplevelser i Spanien redovisade han sedan han återvänt till Sverige i skriften ”Som milisman och kollektivbonde i Spanien”.

Nisse Lätt var medlem i SAC men också medlem i Syndikalistiska Ungdomsförbundet under dettas blomstringsperiod på 30- och 40-talen. Från Spanien skickade han hem berättelser och rapporter som publicerades i ungdomsförbundets tidning Storm, och efter återkomsten till Sverige blev han något av agitator på heltid för förbundet under några år. Han reste omkring i landet, tog diverse jobb, höll föredrag och sålde anarkistiska och syndikalistiska böcker och tidningar.

Fram till pensioneringen 1972 arbetade han sedermera som byggnads- och anläggningsarbetare i Göteborg. En del av fritiden ägnade han åt den anarkistiska tidskriften Brand, på 60-talet bl.a. som tidskriftens ansvariga utgivare. Vid sin död efterlämnade han ett ofullbordat manus till en självbiografi som efter redigering och bearbetning utgavs 1993 av Nisse Lätts minnesfond med titeln "En svensk anarkist berättar".

Nisse Lätt dog 14/1 1988.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
En svensk anarkist berättar : minnesbilder ur Nisse Lätts liv som agitator och kämpe för de frihetliga idéerna Lätt, Nisse (författare) Forshult, Håkan (red) [Verk som ingår i denna titel : Som milisman och kollektivbonde i Spanien , Havets arbetare ] Nisse Lätts minnesfond 264, 31, 23 s.

En svensk anarkist berättar : minnesbilder ur Nisse Lätts liv som agitator och kämpe för de frihetliga idéerna

[Redigerad och bearbetad av Håkan Forshult, Peter Forsman och Johnny Lindholm]

Nisse Lätts minnesfond, 1993 264 Text (ej komplett)

Libris

Köp

  Havets arbetare Sjömansfederationen och syndikalistiska sjömansföreningen, 1945 23 PDF Libris
Som milisman och kollektivbonde i Spanien Lätt, Nisse (författare) 32 s.
Som milisman och kollektivbonde i Spanien Storms förlag, 1938 32 PDF Libris

I arkivet på sac.se finns mer material av och om Nisse Lätt, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Fotografier

Spanska inbördeskriget. Gruppbild från fronten i Aragonien 1937, stående från vänster: okänd kamrat, troligen tysk, Norrblom från Stockholm (kulspruteskydd), Andersson från Stockholm (kulsprutegruppen). Knästående från vänster: Nisse Lätt (kulsprutegruppen), Hagberg från Stockholm (kulsprutegruppen)

Spanska inbördeskriget. Gruppbild från fronten i Aragonien 1937, stående från vänster: okänd kamrat, troligen tysk, Norrblom från Stockholm (kulspruteskydd), Andersson från Stockholm (kulsprutegruppen). Knästående från vänster: Nisse Lätt (kulsprutegruppen), Hagberg från Stockholm (kulsprutegruppen)

 
Nisse Lätts bilder. Gruppbild av människor och en hund på kajkanten invid ankrat fartyg med landgång. Mannen längst till vänster är möjligen Nisse Lätt.

Nisse Lätts bilder. Gruppbild av människor och en hund på kajkanten invid ankrat fartyg med landgång. Mannen längst till vänster är möjligen Nisse Lätt.

 
SUF:s talarkurs i Klara folkets hus, Stockholm den 14 -21 maj 1938. Stående från vänster: Olov Janson, därefter sju okända, Bertil Hall, därefter tre okända och Olle Andersson. Sittande som nummer fyra från vänster: Holger Carlsson och längst till höger: Nisse Lätt.

SUF:s talarkurs i Klara folkets hus, Stockholm den 14 -21 maj 1938. Stående från vänster: Olov Janson, därefter sju okända, Bertil Hall, därefter tre okända och Olle Andersson. Sittande som nummer fyra från vänster: Holger Carlsson och längst till höger: Nisse Lätt.

Se Tidningen Storm nr 6/1938.

 
Syndikalistiska ungdomsförbundets centralstyrelse i Pelarsalen i Klara folkets hus, 1940. Sittande från vänster: Kurt Svanberg, Nisse Lätt, tre okända, Harry Rosenqvist, Åke Olsson, Folke Lagerlöf och tre okända.

Syndikalistiska ungdomsförbundets centralstyrelse i Pelarsalen i Klara folkets hus, 1940. Sittande från vänster: Kurt Svanberg, Nisse Lätt, tre okända, Harry Rosenqvist, Åke Olsson, Folke Lagerlöf och tre okända.

 
SACs kongress 1953, från vänster: Nisse Lätt, Renée Lamberet och Ivan Faludi.

SACs kongress 1953, från vänster: Nisse Lätt, Renée Lamberet och Ivan Faludi.

 
SACs kongress 1953, från vänster: W. Albus, Henriksson, Nisse Lätt, Germinal Esgleas, Renée Lamberet och Georg Högberg.

SACs kongress 1953, från vänster: W. Albus, Henriksson, Nisse Lätt, Germinal Esgleas, Renée Lamberet och Georg Högberg.