Johanson, Ragnar 1887-1959

Redaktör för Federativs förlag samt resetalare för IWW och SAC.

Ragnar Johanson föddes i Stockholm den 12 juni 1887.

Ragnar Johanson 

Födelsenamn: Karl Ragnar Johansson

Född: 12/6 1887

Död: 3/3 1959

Föräldrar: Karl Arvid Johansson (f. 1862 d. 1945) Maria Sofia Pettersson (f. 1864 d. 1949)

Syskon: Nils Erik (f. 1889 d. ?) Bror Arvid (f. 1892 d. 1973) Ingrid Margareta, gift Carlsson (f. 1899 d. 1941) Karin Maria, gift Ström (f. 1900 d. 1978)

Civilstånd: gift 1929- Judith Kristina Björk (f. 1899 d. 1967)

Barn: ?

Begravd: Bromma kyrkogård (kv DD, gravnr 93)

Han blev tidigt aktiv inom den ungsocialistiska rörelsen och hade enligt egen utsago olika förtroendeuppdrag mellan 1900 och 1910. Fackligt tillhörde han under dessa år först Grov- och Fabriksarbetarförbundet och sedan Målarförbundet.

Han medverkade på SAC:s konstituerande kongress 1910 som representant för Stockholms norra, södra samt Kungsholmens ungsocialistiska klubbar.

Ragnar blev med tiden känd som en duktig talare, Evert Arvidsson skriver i en nekrolog i Arbetaren nr 10 1959: ”...den stora kamratskara runt om i landet som beundrat Ragnars talekonst, minns honom såsom ung. Strålande scenaktör, ståtlig i hela sin fysiska apparition, ungdomligt fräsch och varmt sympatisk..”

1911 blev han medlem i SAC och kom att involveras i agitationsarbetet som resetalare. 1912 var han på agitationsresor tillsammans med John Andersson. John beskriver i sin biografi Rebell i klassamhälle och välfärdsstat (1961) på sidorna 87-91 hur Ragnar utvecklades som talare, läs här.

1912 reste Ragnar till USA och engagerade sig där i IWW som styrelseledamot 1914-1917 i avd. 637 av Målarförbundet i Chicago. 1913-1915 var han kassör i amaltheakommittén i USA som arbetade för amaltheamännens frigivning från svenska fängelser.

Givetvis kom han även att tjänstgöra som resetalare och organisatör för IWW under åren 1913-1917. 1917 arresterades han för antimilitaristisk propaganda och dömdes till 10 års fängelse. Efter 5 års fängelsevistelse benådades han mot att han utvisades från USA. Den 23 januari 1923 kom han åter till Sverige tillsammans med Carl Althén och Sigfrid Stenberg som också utvisats, läs intervjun med dem som Arbetaren publicerade 24 januari 1923. 

1923-1929 reste han närmast oavbrutet runt och höll föredrag i SAC:s tjänst, Ragnars reseberättelser publicerades ofta i Arbetaren med rubrikanslaget ”På uppviglarstråt”.

1929 valdes han i en medlemsomröstning av SAC:s medlemmar till redaktör för Federativs förlag en tjänst som han kom att behålla till pensionen 1954. Som redaktör gav han en rad unga författare chansen att bli utgivna som t.ex. Ture Blom och Folke Fridell. Förutom utgivandet av böcker ingick det i tjänsten att redigera de av förlaget de av förlaget årligen utgivna publikationerna Arbetarekalendern, Arbetarens jul och Arbetarens maj.

1940 dömdes han till 2 månaders fängelse för den av förlaget utgivna broschyren Komplotten bakom Stalin-Hitler-pakten (1939). Läs broschyren här och läs en artikel ur Arbetaren 17 februari 1940 om rättegången här.

Han var kassör i IAA den syndikalistiska internationalen från den dåvarande kassörens Sigfrid Stenbergs bortgång 1942 fram till IAA:s kongress juli 1953 i Puteaux då IAA:s sekretariat flyttades från Sverige till Frankrike.

Ragnar avled den 3 mars 1959

I arkivet på sac.se finns mer material av och om Ragnar Johanson, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Fotografier

Fler fotografier.

 
SACs konstituerande kongress i Stockholms folkets hus C-sal den 25-27 juni 1910.  Övre raden från vänster fem okända, Albert Jensen, Gustav Sjöström, Carl Flodin, Knut Lindström och Otto Andersson därefter tre okända. Mitten raden från vänster Gustav H:son Holmberg, två okända, Algot Fleicher, Hugo Lindberg, tre okända, John Andersson, okänd, Carl G Schröder, okänd och Arvid Johansson. Främre raden längst till vänster N. P. Hansson och längst till höger Ragnar Johansson.

SACs konstituerande kongress i Stockholms folkets hus C-sal den 25-27 juni 1910.

Övre raden från vänster fem okända, Albert Jensen, Gustav Sjöström, Carl Flodin, Knut Lindström, Otto Andersson och J. Degerfelt därefter två okända. Mitten raden från vänster Gustav H:son Holmberg, två okända, Algot Fleicher, Hugo Lindberg, tre okända, John Andersson, okänd, Carl G Schröder, okänd och Arvid Johansson. Främre raden längst till vänster N. P. Hansson och näst längst till höger Hjalmar Nilsson därefter Ragnar Johansson.

 
Ankomsten till Göteborgs hamn den 23 januari 1923. Sigfrid Stenberg, Carl Althén och Ragnar Johansson, tre svenska IWW-medlemmar frigivna ur fängelse och utvisade från USA.

Ankomsten till Göteborgs hamn den 23 januari 1923. Sigfrid Stenberg, Carl Althén och Ragnar Johansson, tre svenska IWW-medlemmar frigivna ur fängelse och utvisade från USA.

 
Ragnar Johanson, i talarstolen vid Stockholms LS 1 majmöte på Gärdet, Stockholm 1925 (publicerad i Arbetaren den 2 maj 1925).

Ragnar Johanson, i talarstolen vid Stockholms LS 1 majmöte på Gärdet, Stockholm 1925 (publicerad i Arbetaren den 2 maj 1925).

 
Ragnar Johansson, talar i Vanadislunden om dödsdomarna mot Sacco och Vanzetti.

Ragnar Johansson, talar i Vanadislunden om dödsdomarna mot Sacco och Vanzetti.

 
Ragnar Johansson, redaktör för Federativs förlag (foto 1940).

Ragnar Johansson, redaktör för Federativs förlag (foto 1940).

 
Ragnar Johansson och John Andersson (foto 6 juni 1946).

Ragnar Johansson och John Andersson (foto 6 juni 1946).

 
Ragnar Johansson, Anton Johansson och John Andersson vid SAC:s kongress 1956.

Ragnar Johansson, Anton Johansson och John Andersson vid SAC:s kongress 1956.

 
"Längtan" en staty utförd i granit och i form av ett klot, som föreställer jorden. På klotet sitter en man fängslag i bojor och blickar längtansfullt upp mot rymden, mot solen och friheten. Statyn donerades av framlidne redaktören för Federativs förlag och SAC-agitatorn Ragnar Johansson till Riddarhyttans folkets husförening och placerades 1971 på en cementpelare i parkens fontän. Ragnar Johansson hade viss anknytning till Riddarhyttan, då hans fru Judith Johansson f. Björk var från det närbelägna Hultebo.

Statyn Längtan donerad till Riddarhyttans folkets husförening av Ragnar Johansson.

Publicerad  i Arbetaren 38-71: "Längtan" en staty utförd i granit och i form av ett klot, som föreställer jorden. På klotet sitter en man fängslag i bojor och blickar längtansfullt upp mot rymden, mot solen och friheten. Statyn donerades av framlidne redaktören för Federativs förlag och SAC-agitatorn Ragnar Johansson till Riddarhyttans folkets husförening och placerades 1971 på en cementpelare i parkens fontän. Ragnar Johansson hade viss anknytning till Riddarhyttan, då hans fru Judith Johansson f. Björk var från det närbelägna Hultebo.

 

Affischer

 
Ragnar Johansson föreläser om minnen från Amerikas fängelser  Fyra hemska år i det fria Amerikas pinoanstalter.

Ragnar Johansson föreläser om minnen från Amerikas fängelser Fyra hemska år i det fria Amerikas pinoanstalter.

L 1927_024

 
Föredrag av Ragnar Johansson.

Föredrag av Ragnar Johansson.

 
Mot kriget! Vid offentligt möte talar förlagschef Ragnar Johanson.

Mot kriget! Vid offentligt möte talar förlagschef Ragnar Johanson.

L 1939_011

 
Tal av Ragnar Johansson: Majdagen och människovärdet.

Tal av Ragnar Johansson: Majdagen och människovärdet.

L 1958_005