Jäghammar, Karl 1893-1967

 Anläggningsarbetare och bergsprängarförman som under mer än 30 år var ledamot av SAC:s AU.

Karl Jäghammar föddes den 3 februari 1893 och växte upp vid Lövfalla, i nuvarande Degerfors kommun i den värmländska delen av Örebro län.

Karl Jäghammar 

Födelsenamn: Karl Fritiof Jansson

Född: 3/2 1893

Död: 29/9 1967

Föräldrar: Kristina Bengtsdotter (f. 1860 d. 1945) Jan Adolf Andersson (f. 1866 d. 1945)

Syskon: Gerda Maria (f. 1890) Herman Julius Jansson (f. 1900 d. 1980) Filip Jansson (f. 1903 d.)

Civilstånd: Gift 1915-1967 Märta Hansson (f. 1893 d. 1978)

Barn: Karl Egon Bertil Jäghammar (f. 1916 d. 1996)  Karl Ernst Rolf Jäghammar (f. 1927 d. 1998) Son (f. 1930)

Begravd: 12/10 1967 Solna kyrkogård (avd. 36, nr. 3853)

Mellan 1908 och 1917 arbetade han som anläggningsarbetare. 1919-1924 arbetade han som förman vid bygget av Stockholms frihamn. 1924-1928 vid Stockholms bangårds ombyggnation.

Från 1929 och fram till pensionen var han knuten till Stockholms stads gatuavdelning, vilket Evert Arvidsson då Karl fyllde 60 år beskrev så här i Arbetaren:

”Under tiden har Kalle hunnit med att "bygga Stockholms stad". Sedan 1929 har han varit knuten till det kommunala anläggandet i huvudstaden. Och herre du min skapare vilken kännedom han besitter om denna stads gator, broar och anläggningar!! Droskchaufförerna kan väl briljera med gatukännedom, men det är bara ytliga kunskaper. Den som en gång får slänga med kontrollanten Jäghammar i bilen får också reda på hur det ser ut under gatorna, förstadshusen och broarna. Vi hade ett jävla jobb mä du tro, här var det berg, där Vatten, där lera. Så där kan Kalle docera medan bilen leker sig fram genom Stockholms nyare bebyggelse.”

Han organiserade sig 1910 i Grov- och Fabriksarbetarförbundet och 1917 gick han med i SAC där han genast blev mycket aktiv.

Efter Hungerdemonstrationerna 1917 bildades Arbetarnas landsråd på initiativ av SAC för att ena kampen, förutom SAC kom Ungsocialistiska partiet, Socialdemokratiska Vänsterpartiet, Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Sjömansunionen och Fackoppositionen att delta. Karl valdes till styrelseledamot i Arbetarnas landsråd och var det mellan 1917 och 1919.

Antalet lokala och regionala förtroendeuppdrag blev många, t.ex. mångåriga styrelseuppdrag inom Hagalunds LS, Stockholms LS, Stockholms byggnadssyndikat, en kortare tid som ledamot av distriktskommittén för Stockholms distrikt av SAC (endast 4 år!) och minst ett tjugotal år som ordförande i Hagalunds folkets hus.

Han valdes till ledamot av SAC:s arbetsutskott (AU) 1923 och var ledamot fram till 1929 då han tog en kortare paus från uppdraget.

Karl ingick tillsammans med Nils Falk, Edward Mattson, Albert Jensen och Alfred Andersson i den kommitté som 1929 förhandlade med LO och de båda organisationernas sammanslagning. Tillsammans med Falk och Mattson utgjorde Karl den kommittémajoritet som förespråkade SAC:s uppgående i LO. Efter att SAC:s kongress avvisat förslaget valde dock Karl att fortsätta arbeta för SAC.

1932 valdes han åter till AU och kvarstod den här gången till 1960-års kongress då han avgick. Under större delen av tiden i AU var han även ledamot av styrelsen för Tryckeri AB Federativ och dessa två uppdrag innebar ca 100 möten per år eller ca 3000 möten totalt.

Hans stora fritidsintresse var dock jakt och han återvände ett par veckor varje år till Lövfalla och Örgivsmossen för att jaga tillsammans med sin far Jan Andersson, Evert Arvidsson berättar:

”Vid en sotig kaffepanna i vildmarken träffar man emellertid den mest fascinerande upplagan av Jäghammar. Vid något nystekt som sköljs ner med omättliga mängder kaffe Kalles enda dryck! - kommer en berättare fram som man inte träffar på sammanträden.”

Utanför SAC deltog Karl i Jägarnas Riksförbund och vid denna organisations första förbundsmöte valdes han till denna organisations AU och kom där att kvarstå under 25 år, 1950-1962 var han förbundets ordförande.

Namnet Jäghammar bytte han till 1946. Karls bröder Filip och Herman Jansson samt hans son Egon Jäghammar var också aktiva inom SAC.

Karl avled efter en längre tids sjukdom den 29 september 1967.

Fotografier

Karl Jäghammar (till höger) på byggarbetsplats.

Karl Jäghammar (till höger) på byggarbetsplats.

 
Karl Jäghammar, vid SAC:s kongress 1942.

Karl Jäghammar, vid SAC:s kongress 1942.

 
Gruppbild från byggnadsarbetarkonferens i Gävle 1944.

Gruppbild från byggnadsarbetarkonferens i Gävle 1944. Sittande i gräset längst till höger: Valentin Svensson. Sittande från höger: G A Kronheffer, två okända, Gustav Ceder, John Andersson, Martin Höglund. Stående i främsta raden från vänster: okänd, Leander Danielsson, Gustav Persson, därefter tio okända, Algot Nilsson, däfter fem okända, Karl Jäghammar och en okänd. Stående i bakre raden, femte från vänster: C. M. Nilsson

 
SAC:s arbetsutskott och funktionärer 1959. Stående från vänster: Herbert Anckar, Evert Arvidsson och Johan Larsson. Sittande från vänster: Helge Bäck, Filip Jansson, G A Kronheffer, Karl Jäghammar och Algot Karlsson.

SAC:s arbetsutskott och funktionärer 1959. Stående från vänster: Herbert Anckar, Evert Arvidsson och Johan Larsson. Sittande från vänster: Helge Bäck, Filip Jansson, G A Kronheffer, Karl Jäghammar och Algot Karlsson.

Negativ: 38586.

 
SACs centralkommitté och funktionärer under CKs sammanträde den 4-8 april 1959. Stående från vänster: Herbert Anckar, okänd, Albin Jacobsson, Helge Bäck, Evert Arvidsson, Emil Tallberg, Filip Jansson, Johan Larsson, Karl Hägg, Algot Svensson, Edvin Johansson, Karl Jäghammar, okänd. Sittande från vänster: Helmer Åslund, Torsten Holm, G A Kronheffer, Sigfrid Danielsson och Algot Karlsson. Sittande på golvet, från vänster: Ulf Himmelstrand, Bertil Hall, Thore Gustafsson, Folke Lagerlöf, okänd och Sune Blom.

SACs centralkommitté och funktionärer under CKs sammanträde den 4-8 april 1959. Stående från vänster: Herbert Anckar, okänd, Albin Jacobsson, Helge Bäck, Evert Arvidsson, Emil Tallberg, Filip Jansson, Johan Larsson, Karl Hägg, Algot Svensson, Edvin Johansson, Karl Jäghammar, okänd. Sittande från vänster: Helmer Åslund, Torsten Holm, G A Kronheffer, Sigfrid Danielsson och Algot Karlsson. Sittande på golvet, från vänster: Ulf Himmelstrand, Bertil Hall, Thore Gustafsson, Folke Lagerlöf, okänd och Sune Blom.

Protokollet finns här.

Se SAC:s Jubileumsskrift 1910-1960, Stockholm, 1960, s. 350.

Negativ: 38588.

 
Kamratföreningen äldre SAC-medlemmar. Årsmöte i Västerås 1962. Från vänster: Carl Jacobsson och Karl Jäghammar.

Kamratföreningen äldre SAC-medlemmar. Årsmöte i Västerås 1962. Från vänster: Carl Jacobsson och Karl Jäghammar.

 

Källor

  • Svenska folkrörelser. 1, Nykterhetsrörelse. Politisk arbetarrörelse. Fackföreningsrörelse. Folkbildning. Kooperation (1936)
  • Arbetaren 2/2 1953
  • Redogörelse över Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) verksamhet 1923-1960
  • Jakt & Jägare, bilaga till nr 6 1989