Holmö, Rudolf 1889-1963

Skriftställare, ledande organisatör och agitator från 1910-talet till 1923.

Rudolf Karlsson var född i byn Ödevatamåla i Vissefjärda församling i Kalmar län den 13 juni 1889. Som agitator och funktionär inom SAC kallade han sig Holme i efternamn. Senare gjorde han ett officiellt byte av efternamnet till Holmö.

Han började som barn arbeta på glasbruken i Boda, Orrefors och Flerohopp. Han kom tidigt i kontakt med arbetarrörelsen genom ungsocialistiska klubbar och nykterhetsorganisationen Verdandi. Han kallades vid denna tid "Rudel från Övat".

Rudolf Holmö 

Födelsenamn: Frans Oscar Rudolf Karlsson

Namnvariant: Rudolv Holme

Född: 13/6 1889

Död: 11/1 1963

Föräldrar: Carl Oscar Fredriksson (f. 1856 d.  1904) Emma Gustafva Niklasdotter (f. 1857 d. 1928)

Halvsyskon (moderns barn): Carl Theodor (f. 1885 d. ?)

Syskon: Johanna Viktoria (f. 1891 d. 1891) Johan Claes Hjalmar (f. 1893 d. 1903) Thure Fredrik Albert (f. 1895  d. 1903)

Civilstånd: gift 1924-? [senast 1939] med Astrid Linnea Stolt (f. 1900 d. 1999)

Barn: Son (f. 1925)

Begravd: Skogskyrkogården, Stockholm (kv 22, gravnr 1474)

Efter några år som sjöman började han arbeta som rallare och gjorde så några år innan verksamheten som agitator för SAC tog över. Han deltog som representant för Vetlanda LS på den första landsomfattande konferensen för syndikalistiskt organiserade anläggningsarbetare där han ingick tillsammans med två anläggningsarbetare från inlandsbanan i den kommitté, som tog fram ett förslag om registerverksamhet. (För registrets historia innan 1913 se Gustav Ceder.)

Holmö var utan tvekan registermetodens främste propagandist under de följande åren. Under åren 1915-1918 var han ute på ett flertal föredragsturnéer och i samband med dessa bedrev han vid några tillfällen även lagagitation bland anläggningsarbetare.

1917 åtalades han för ett föredrag och dömdes till slut av högsta domstolen till 4 månaders fängelse som han avtjänade i Örebro länsfängelse sommaren 1918. Syndikalistens förlag gav ut det åtalade föredraget som småskriften Förbrytelsen eller generalstrejkens fiender, och hennes nåd justitia, om generalstrejken 1918. (Finns som PDF, se bibliografin nedan.)

Holmö var en produktiv författare av småskrifter och mycket av det är fortfarande läsvärt.

1918 valdes han till förlagsredaktör för Syndikalistens förlag (idag Federativs förlag). På kongressen var Holmö uppsatt som kandidat till förlagsredaktörstjänsten men kongressen valde istället Algot Rosberg och motiverade beslutet så här:

"R. Holme [har] skiljts från förlagsföreståndareplatsen med den motiveringen att han var lämpligare för SACs muntliga agitationsarbete."

Därefter valdes Holmö till organisatör för SAC. Han kvarstod som organisatör till 1922 då den tjänsten avskaffades. Holmö tillförordnades då som generalsekreterare för SAC 1922, och valdes till tjänsten 1923 men avgick redan samma år. Skälen till att han avgick finns att läsa i SACs meddelanden nr 9 1923, läs här. Holmö lämnade SAC 1923.

Holmö var en av de drivande i arbetet med att ta fram en organisationsplan för SAC, se resultatet i t.ex. SACs handbok, 1924, s. 131-138, läs här. Tillsammans med Gustav H:son Holmberg (länk) arbetade Holmö även fram en studieplan för SAC.

Från 1923 och till pensioneringen den 1 juli 1949 arbetade han som instruktör och styresman på ABF:s Stockholmsavdelning. Holmö tog initiativet till ABF:s semesterresor som senare utvecklades till Reso AB.

I januari 1951 återinträdde han i SAC och inom Stockholms LS tog han initiativet till vad som kallades "Kommittén för syndikalismens försvar", vars främsta syfte var att motarbeta den ideologiska nyorientering som ägde rum inom SAC. Kommittén formerade sig under 1952 som Stockholms syndikalistiska förening. Tillsammans med en liknande förening i Göteborg bildades Syndikalisternas förbund, som gav ut tidningen Våra Idéer - ett organ där kritik mot SAC framfördes men inte i form av någon stringent ideologikritik utan främst genom grova personangrepp på personer som Holmö av någon anledning inte tyckte om. Stockholmsföreningens ledande företrädare, däribland Rudolf Holmö, uteslöts ur Stockholms LS i december 1953, motiven går att läsa här.

1954 gav Våra ideér ut boken Syndikalismen : dess uppkomst, idéinnehåll, förhållande till övriga samhällsåskådningar och förutsättningar, författad av Holmö; en alltjämt intressant grundbok om syndikalismen.

Rudolf Holmö avled på Södersjukhuset i Stockholm den 11 januari 1963, 73 år gammal.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Den sociala revolutionen : några tankar om det nya samhällets uppbyggande Holme, Rud. (författare) 32 s.
Den sociala revolutionen : några tankar om det nya samhällets uppbyggande SACs, 1920 32 PDF Libris
Registret i praktiken  Holme, Rudolv (författare) 3. uppl. 24 s.

Registret i praktiken

Även utgiven 1923, 1925

Federativs, 1932 24 PDF Libris
Syndikalismen : dess uppkomst, idéinnehåll, förhållande till övriga samhällsåskådningar och förutsättningar Holmö, Rudolf (författare) 119 s.
Syndikalismen : dess uppkomst, idéinnehåll, förhållande till övriga samhällsåskådningar och förutsättningar Våra idéer, 1954 119 PDF Libris

Se även bibliografin.

Fotografier

 
Kafeinteriör, från vänster: Rudolf Holme och Emil Manus.

Kafeinteriör, från vänster: Rudolf Holme och Emil Manus.

 
Gruppbild från ungsocialistisk konferens i Örebro 1916. Stående från vänster: C. J. Björklund, Joh. Lindström, O. Tangen, Birger Svahn och Berntsson. Sittande från vänster: Rudolv Holme, Per Holm, Albert Jensen och K. D. Staberg.

Gruppbild från ungsocialistisk konferens i Örebro 1916. Stående från vänster: C. J. Björklund, Joh. Lindström, O. Tangen, Birger Svahn och Berntsson. Sittande från vänster: Rudolv Holme, Per Holm, Albert Jensen och K. D. Staberg.

Se Ungsocialismen - en krönika s 316.

 
Delförstoring av Rudolv Holme från gruppbild vid Skogs- och flottningsarbetarkonferensen i Tallåsen, utanför Ljusdal, den 20 maj 1917.

Delförstoring av Rudolv Holme från gruppbild vid Skogs- och flottningsarbetarkonferensen i Tallåsen, utanför Ljusdal, den 20 maj 1917.

 
Rudolf Holme utanför Örebro länsfängelse 19 juni 1918. Längst bak två fängelsevakter. Bakom Holme på hans högra sida Per Bjersström (med mustasch), Martin Andersson, okänd kvinna, okänd man och Gottmar Hansson. På Holmes vänstra sida okänd man, Laura Andersson och till höger om Holme, John Andersson.

Rudolf Holme utanför Örebro länsfängelse 19 juni 1918. Längst bak två fängelsevakter. Bakom Holme på hans högra sida Per Bjersström (med mustasch), Martin Andersson, okänd kvinna, okänd man och Gottmar Hansson. På Holmes vänstra sida okänd man, Laura Andersson och till höger om Holme, John Andersson. (Se Syndikalisten 29 juni 1918.)

 
SACs organisationssekreterare Rudolf Holme på SAC:s expedition 1923.

SACs organisationssekreterare Rudolf Holme på SAC:s expedition 1923.

 
Rudolf Holmö (foto juni 1949).

Rudolf Holmö (foto juni 1949).

 
Rudolf Holmö vid SAC:s kongress 1953.

Rudolf Holmö vid SAC:s kongress 1953.

 

Affischer

 
Södra Jämtlands distrikt; jubileumsfest i Hackås med föredrag av Rudolf Holme 1920.

Södra Jämtlands distrikt; jubileumsfest i Hackås med föredrag av Rudolf Holme 1920.

 
Borlänge LS familjefest med Rudolf Holme 1921.

Borlänge LS familjefest med Rudolf Holme 1921.

xl 480

 
Föredrag av Rudolf Holme om det politiska upplösningstillståndet inom arbetarklassen i belysning av syndikalismen.

Föredrag av Rudolf Holme om det politiska upplösningstillståndet inom arbetarklassen i belysning av syndikalismen.

L 1917_159.

 
Rudolf Holme håller föredrag om registret. Arbetarnas övertagande av kontrollen och ledningen av samhället.

Rudolf Holme håller föredrag om registret. Arbetarnas övertagande av kontrollen och ledningen av samhället.

L 1919_050

 
Föredrag av Rudolf Holme: Kristlig frid: humbug eller social rättvisa på jorden.

Föredrag av Rudolf Holme: Kristlig frid: humbug eller social rättvisa på jorden.

L 1920_031