Gröndahl, Britta 1914-2002

Britta Gröndahl var skribent i Arbetaren och tillika författare och översättare. Vid SAC:s kongress hösten 1968 valdes hon till organisationens första internationella sekreterare.

Hon var född i Eskilstuna 8/3 1914 och växte upp i borgerlig miljö, fadern var kamrer och högerman. Efter studentexamen på latinlinjen fortsatte hon med språk- och litteraturstudier. De senare resulterade i en licentiatexamen. År 1949 gifte hon sig med cellisten Gustav Gröndahl. Hon dog 18/11 2002.

Britta Gröndahl 

Födelsenamn:

Född: 8/3 1914

Död: 18/11 2002

Föräldrar: 

Syskon: 

Civilstånd: gift 1949- Gustav Gröndahl

Barn:

Begravd: 1/4 2003 Bromma kyrkogård (minneslunden, nr. 5047)

Intresserad av historia och sociologi och tilltalad av innehållet i tidningen Arbetaren gick hon 1953 med i Stockholms syndikalistiska kvinnoklubb. I dess verksamhet tog hon sedan aktiv del hela 50-talet ut.

I Arbetaren medarbetade hon - första bidraget inflöt redan 1952 - först på frilansbasis, senare med fast anställning. Under en tid var hon ansvarig för den s.k. kvinnosidan eller -spalten i tidningen. Från senare hälften av 60-talet redigerade hon spalten Syndikalistisk horisont där utländsk syndikalistisk press bevakades.

De utlandsresor hon företog som internationell sekreterare eller ledamot av internationella kommittén gick företrädesvis till Spanien eller Frankrike. Där fanns flertalet av de fackliga grupper och ideologiska riktningar som hemma eller i exil manövrerade i avvaktan på Francos död och vad som skulle komma därefter. Under maj 1968 följde hon på plats i Paris studentrevolten och strejkerna där. En resa till Portugal hösten 1975 gav insyn i följderna av ”nejlikornas revolution” 1974.

Förutom i SAC:s egna aktiviteter engagerade hon sig under året 1970 i ett anarkistiskt bokhandelsprojekt – SAC och Stockholms LS bidrog initialt med smärre lån – på Bellmansgatan 12 i Stockholm där i en förhyrd lokal förutom försäljning av böcker även studiemöten, föredrag och caféaktiviteter anordnades.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Parti eller fackförening? : förhållandet mellan arbetarrörelsens två armar, belyst av den franska syndikalismens historia Gröndahl, Britta (författare) 96 s.
Parti eller fackförening? : förhållandet mellan arbetarrörelsens två armar, belyst av den franska syndikalismens historia Federativs, 1975 96 PDF Libris
Äventyrens år : minnen från tre årtionden som syndikalist Gröndahl, Britta (författare) 229 s.
Äventyrens år: minnen från tre årtionden som syndikalist Federativs, 1994 229

Info

PDF

Libris

 Britta Gröndah har skrivit fler skrifter se bibliografin över böcker och artiklar av Britta Gröndahl.

I arkivet på sac.se finns mer material av och om Britta Gröndahl, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Fotografier:

 
Författaren och översättaren Britta Gröndahl i sitt hem, sittande vid ett bord framför en bokhylla, maj 1994.

Författaren och översättaren Britta Gröndahl i sitt hem, sittande vid ett bord framför en bokhylla, maj 1994.

Fotograf: Tommy Nilsson.