Hill, Joe 1879-1915

Joe Hill var agitator, organisatör, diktare och sångare. Joe Hill räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika amerikanska arbetarsångare.

Joe Hill föddes som Joel Emmanuel Hägglund den 7 oktober 1879 i Gävle.

Joe Hill 

Födelsenamn:

Född:

Död:

Föräldrar:

Syskon:

Civilstånd:

Barn:

Begravd:

Familjen Hägglund på Nedre Bergsgatan i Gävle var en religiös och musikalisk familj. Under sin barndom lärde sig Joe Hill att själv spela banjo, gitarr, piano och munspel och han började också skriva sina första sånger.

Fadern som arbetade som tågkonduktör dör 1887 när Joe Hill är åtta år. Joe Hill tvingas därför börja arbeta för att dra in pengar till familjens försörjning. Han arbetade bland annat vid ett lokalt repslageri och senare som eldare vid en byggfirma, där han skyfflade kol till en ångmaskin.

Modern dör 1902 och kort därefter emigrerar Joe Hill till amerika tillsammans med sin två år äldre bror, Paul. De reste till New York och gick i land vid Ellis Island i oktober 1902.

Joe Hill's första arbete i New York är som spottkoppsrensare i slumkvarteren. Brödernas vägar skiljs och Joe Hill drar västerut. 1905 befinner han sig i Cleveland, Ohio. 1906 är han i San Fransisco och upplever det stora jordskalvet.

Joe Hill anslöt sig till Industrial Workers of the World (IWW) omkring 1910 medan han arbetade i hamnen i San Pedro, Kalifornien. Joe Hill organiserade strejker och agiterade för IWW i sina sånger. I januari 1911 befann sig Joe Hill i gränsområdet mellan Kalifornien och Mexiko där han anslöt sig till en grupp Wobblies som stödde kampen för att störta den mexikanska regeringen och presidenten Porfirio Diaz.

Joe Hill blev med tiden en ganska känd person som sångare och agitator. Också arbetsgivarna började känna honom och i många städer nekades han anställning. I juni 1913 arresterades Joe Hill under en hamnarbetarstrejk i San Pedro, Kalifornien. Han åtalas för lösdriveri och tillbringade 30 dagar i fängelse.

Joe Hill avrättades den 19 november 1915, 36 år gammal, efter att på ytterst vaga grunder ha beskyllts för mord på en specerihandlare i Salt Lake City. Domen och avrättningen betraktas allmänt som ett justitiemord. Att anklaga fackligt aktiva för mord var en vanlig strategi i USA i början på 1900-talet. Innan domen verkställdes förekom stora protester från arbetarklassen världen över.

Många tusen brev, resolutioner och petitioner skickades med krav på benådning. Den australienska avdelningen av IWW skickade i juni 1915 en resolution med 30 000 namnunderskrifter, och krävde att dödsdomen på Joe Hill skulle omprövas. Den backades upp av resolutioner från fackförbund i Europa.

// denna artikel är ofullständig och behöver kompletteras //

Sånger

  • Rebel girl [1915]
  • Casey Jones-Union Scab [1912] (Casey Jones – Strejkbrytaren)
  • The Tramp [1913]
  • There is Power in a Union [1913]
  • Workers of the World, Awaken! [1914]
  • Where the Fraser River Flows [1912]
  • mfl

Dikter

  • The Preacher and the Slave [1911] (Prästen och slaven / Svarta präster)
  • mfl

Läs mer om Joe Hill: